blog | werkgroep caraïbische letteren

Regering doet aanzet uitvoering Kali’na en Lokono vonnis

Er komt schot in de uitvoering van het Kali’na en Lokono vonnis. Het Inter-Amerikaanse Hof voor de rechten van de mens heeft Suriname in 2016 gevonnist tot het vrijmaken van US$ 1 miljoen voor het gemeenschapsontwikkelingsfonds voor acht inheemse dorpen in het district Marowijne.

Acht inheemse dorpen in het Beneden-Marowijnegebied moeten worden vergoed voor schending van hun mensenrechten. (Archieffoto: René Gompers)

Het bedrag moest binnen drie jaren na het vonnis zijn gestort in het fonds. Door beperkte middelen is tot vandaag niet voldaan aan dit vonnis. De Raad van Ministers heeft inmiddels de aanvraag voor een eerste storting goedgekeurd, meldt het Directoraat Volkscommunicatie  De gelden van het fonds moeten worden aangewend voor ontwikkelingsprojecten op het gebied van onder andere gezondheidszorg, onderwijs, voedselvoorziening en veiligheid.

De middelen moeten ten goede komen van Christiaankondre (Galibi), Langamankondre (Galibi, Eurowarte, Tapoekoe, Pierre Kondre, Marijkedorp, Bigiston en Alfonsdorp. Het gaat om dorpen in het Beneden-Marowijnegebied. Het Inter-Amerikaanse Hof voor de rechten van de mens heeft Suriname op 28 januari 2016 gevonnist. De gelden moesten uiterlijk januari 2019 zijn gestort in het fonds.

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) en haar regionale werkarm voor Beneden-Marowijne KLIM (Kali’na en Lokono in Marowijne) hadden de rechtszaak in 2007 aanhangig gemaakt. Volgens de procedure voor dergelijke rechtszaken, werd in 2007 een klacht wegens mensenrechtenschendingen ingediend bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten (IACHR) van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). De Commissie heeft de ingediende klacht onderzocht en in juli 2013 gegrond bevonden.

In de klacht werd melding gemaakt van onder andere:
1. schending door de Staat van de eigendomsrechten van de Kali’na en Lokono van Beneden-Marowijne op hun traditionele grondgebieden;
2. het gebrek aan rechtsbescherming in Suriname, onder andere doordat Inheemse Volken niet wettelijk
erkend worden;
3. de uitgifte van diverse grondtitels aan derden (individuen en bedrijven);
4. uitgifte van mijnbouwconcessies met als gevolg aanzienlijke milieubeschade van hun grondgebieden;
5. instelling van natuurreservaten, zonder hun goedkeuring, waardoor de rechten van de Inheemse Volken worden
beknot.

[van Starnieuws, 25 augustus 2021]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter