blog | werkgroep caraïbische letteren

Redoute Purmerend herontdekt

Bij ontbossingswerkzaamheden aan het eind van de Dr. Voigtstraat op Gunny’s Villapark zijn arbeiders van een aannemingsbedrijf gestuit op 3 kanonnen afkomstig van het 18e eeuwse hulpfort (redoute) Purmerend gelegen aan de linkeroever van de Surinamerivier, pal tegenover Fort Nw. Amsterdam. De exacte lokatie van het hulpfort was lange tijd onbekend.

 

De gele cirkel geeft de lokatie weer van de 18e eeuwse redoute Purmerend, die samen met de redoute Leyden diende ter ondersteuning van Fort Nw. Amsterdam.

De redoute Purmerend en de redoute Leyden aan de rechteroever van de Commewijnerivier werden in 1748-1755 gebouwd, ter versterking van de kustverdediging en ter ondersteuning van Fort Nieuw Amsterdam.

Oostelijk van het hulpfort (eveneens op Gunny’s Villapark) bevinden zich de oude scheepskanonnen en betonnen bunkers (kazematten) uit de Tweede Wereldoorlog. Deze locatie staat bekend als Purmerend II, ter onderscheid van de 18e eeuwse redoute Purmerend.

 

In geel omcirkeld de lokatie van de 18e eeuwse redoute Purmerend. Rechtsonder de lokatie waar de betonnen bunkers en scheepskanonnen uit de Tweede Wereldoorlog te vinden zijn.

 

De (vermoedelijk bronzen) kanonnen lagen verzonken in de slappe modder en werden in opdracht van de eigenaar van het perceel afgevoerd naar een onbekende locatie. Conform de Monumentenwet verzuimde de eigenaar de vondst te rapporteren aan de bevoegde instanties. Het betreft nationaal erfgoed dat niet in privébezit kan en mag blijven. Momenteel is de zaak in onderzoek bij de DC van Paramaribo Noord-Oost.

Met dank aan een oplettende burger.

De gele cirkel geeft de lokatie weer van de 18e eeuwse redoute Purmerend, die samen met de redoute Leyden diende ter ondersteuning van Fort Nw. Amsterdam.

[Bericht van Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES)]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter