blog | werkgroep caraïbische letteren

Rechter veroordeelt Rabin Gangadin wegens laster

De rechtbank van Breda heeft de Surinaamse schrijver Rabin Gangadin veroordeeld tot een verbod nog verdere schadelijke uitlatingen te doen over de Amsterdamse hoogleraar Michiel van Kempen. Hij moet binnen twee weken al zijn lasterlijke uitspraken van het internet verwijderen.

Michiel van Kempen; foto @ M. Hogeboom

De schrijver had zelf een proces aangespannen, omdat hij meende schade ondervonden te hebben van uitspraken in Van Kempen Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deze had twijfel geuit over de academische pretenties van Gangadin. Als bewijsmateriaal overlegde de schrijver vijf brieven waarin hij bij sollicitaties werd afgewezen op grond van wat Van Kempen in zijn werk had geschreven. Ter rechtbank bleken echter vier van deze brieven door de schrijver bewijsbaar vervalst en de vijfde naar alle waarschijnlijkheid ook. De schrijver kon geen proefschrift tonen, vergistte zich voortdurend in de titel van zijn proefschrift en overlegde enkel een diploma afkomstig van de Cosmopolitan University in Florida die voorkomt op de lijst van Amerikaanse frauderende instellingen. De rechtbank oordeelde dan ook dat Van Kempen op goede gronden vraagtekens had gezet bij de beweringen van Gangadin, en wees Gangadins vorderingen af.

De schrijver had op verschillende plaatsen Van Kempen beschuldigd van corruptie, onbekwaamheid en ook diefstal uit Surinaamse archieven. O.m. de voormalig Surinaamse minister van Binnenlandse Zaken, Maurits Hassankhan, getuigde schriftelijk dat hier totaal geen sprake van was. Bovendien had de schrijver zich van het emailadres van Van Kempen en anderen bedient om lasterlijke mails rond te sturen. De rechtbank verbood Gangadin nog langer feitelijk onjuiste en voor de reputatie van Van Kempen schadelijke beweringen te doen, op straffe van 250 euro per overtreding, en veroordeelde hem al zijn onjuiste beweringen van het internet te verwijderen, op straffe van een dwangsom van 250 euro per dag. Hij werd bovendien veroordeeld in de proceskosten van in totaal ruim 2.100 euro.

3 comments to “Rechter veroordeelt Rabin Gangadin wegens laster”

 • Gerechtigheid!

 • Een duidelijk demonstratie van:
  “Karma in Aktie,”

  You get what you put out into the universe.
  What goes around comes around.

 • Van Kempen kun je rekenen tot :
  * de categorie notoire leugenaars
  * een lijder aan overtollige oestrogenen tengevolge waarvan hij als een dorpswijf loopt te zwetsen en te temen.
  * onderkruipsel en lafaard die zijn eigen visie gaarne de vrij loop gunt en die van een andere niet
  * een angsthaas ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting
  * een maffia baas die voor niets terug deinst maar desalniettemin niet mans genoeg is in zijn strijdvoering

  Rabin Gangadin

Your comment please...

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter