blog | werkgroep caraïbische letteren

Rechtbank: geen discriminatie van misdaadauteurs

door Toef Jaeger

Het Nederlandse Letterenfonds weigerde misdaadauteur Jac Toes subsidie te verstrekken. Toes spande een rechtszaak aan, maar verloor.

De inzet van misdaadauteur Jac. Toes vorige maand was duidelijk. Hij wilde een eind maken aan de ‘discriminatie’ van misdaadauteurs bij het verkrijgen van een beurzen. Het Letterenfonds dat verantwoordelijk is voor werkbeurzen aan literaire auteurs sloot Toes uit voor een beurs omdat zijn werk geen ‘literaire kwaliteit’ zou hebben. Hoewel Toes al eerder bezwaar aantekende tegen de besluiten, koos hij nu voor de justitiële weg. De inzet van de rechtszaak was, aldus Toes zelf, ‘een eind maken aan de discriminatie van misdaadauteurs bij het verkrijgen van een beurs.’ Het Letterenfonds zou zijn criteria ‘helder en controleerbaar’ moeten maken, en ook een beoordeling door deskundigen op het gebied van de misdaadliteratuur mogelijk moeten maken. Op 15 juni kwam de zaak voor, afgelopen donderdag heeft de rechtbank zich uitgesproken.

De rechtbank stelde vast dat ‘de beoordeling van literaire kwaliteit zich niet laat vangen in strikt objectieve criteria. Zoals verweerder heeft overwogen in het bestreden besluit is een kwaliteitsoordeel over een artistieke prestatie, zoals een literair werk, altijd subjectief.’ Geen aparte categorie of beoordelingen dus voor misdaadliteratuur, wat nog wel opmerkelijk is omdat het Productiefonds (een van de onderdelen waaruit het Letterenfonds is samengesteld) in de promotie van Nederlandse literatuur zich wel degelijk met misdaadliteratuur heeft beziggehouden: in 2006 werd de folder Crime Writers from Holland samengesteld, met boeken van René Appel, Willem Asman, Tomas Ross – en andere schrijvers die door het Fonds van de Letteren stelselmatig genegeerd zijn.

Maar de rechtbank heeft ‘haar vingers niet heeft willen branden aan inhoudelijke vragen’ en zich ‘verre gehouden van alles wat naar een literaire kwestie riekt’, aldus een teleurgestelde Toes, die vaststelt dat ‘het Letterenfonds voorlopig haar elitair-literaire koers kan vervolgen’. Hij gaat waarschijnlijk in beroep bij de Raad van State.

[uit NRC Handelsblad, zaterdag 17 juli 2010]
.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter