blog | werkgroep caraïbische letteren

Recht voor zijn raap: 40 rechtsartikelen

Het Carlo Jad Fonds organiseert in samenwerking met de Surinaamse
Juristen Vereniging en de redactie van het Surinaamse Juristen Blad
mede in verband met het 60 jarig bestaan van de SJV: Recht voor zijn raap;
40 artikelen door Carlo Jadnanansing.

Carlo Jadnanansing

Plaats : B.S. Het Park
Datum : Woensdag 18 mei 2022
Inloop : 18.30 uur
Aanvang : 19.00 uur
Informeel samenzijn : 20.30 – 21.30 uur met verkoop van het boek en exemplaren SJB
Naborrel is mogelijk (voor eigen rekening)
Introductie prijs: SRD 250,=

Het evenement is primair bedoeld voor SJV leden en genodigden, maar overige belangstellenden zijn van harte welkom voorzover de ruimte dat toelaat.
Personen die aanwezig willen zijn kunnen zich registreren op e-mail: crjad@sr.net en
carlojad@hotmail.com of telefonisch: 410143/476757/424946 en krijgen daarna bericht
van de organisatie.
NB: De Covid-19 protocollen dienen in acht genomen te worden

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter