blog | werkgroep caraïbische letteren

Rappa en Sombra op OS Tammenga

In verband met vaderdag organiseerde de Openbare School Tammenga op vrijdag 13 juni een gedichtenochtendvoor leerlingen en ouders. Speciale genodigden waren Ernst Geffery, Rappa, Asyla Ten Holt (kunstenares/dichter uit Curacao), S. Sombra, Yvonne Raveles en Johan Roozer.

Johan Roozer

Johan Roozer (rechts) neemt een stoel in ontvangst, hem aangeboden door een man (links)

De gasten werden in stijl ontvangen met een blauw-gele panyi. De school had vooraf een gedichtencompetitie gehouden en de winnaars mochten hun gedichten voordragen. De mediatheekjuf, die de leiding had van de organisatie, vertelde dat de poëzie-ochtend een jaarlijks evenement is van de school. Unaniem waren de gastsprekers van mening dat creatieve uitingen van jongeren gestimuleerd moeten worden. Rappa, voorzitter van de Schrijversgroep ’77, gaf aan dat S ’77 een schrijfwedstrijd in de planning heeft. S ’77 heeft de nodige expertise in huis om initiatieven, zoals die op OS Tammenga, te ondersteunen. Ook de vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs stipte de noodzaak van zulke wedstrijden aan. Er werd zelfs hardop gedacht aan een landelijke competitie. Schrijversgroep ‘77 ondersteunt dit idee van harte en hoopt dat het niet bij een idee blijft.

islamitisch hoofddeksel

Hoofddeksel gelijk dat gedragen wordt door de dichter S. Sombra

[Mededeling Schrijversgroep ’77]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter