blog | werkgroep caraïbische letteren

Ranglijst Christenvervolging

Open Doors stelt jaarlijks de Ranglijst Christenvervolging samen om in kaart te brengen waar christenen het zwaarst worden vervolgd.

foto collectie Aart G. Broek

Het doel is tweeledig: bewustwording creëren van christenvervolging en ontwikkelingen in de gaten houden om er als organisatie op te reageren met projecten en hulpverlening. Open Doors definieert christenvervolging als: ‘Het bewust vijandig bejegenen van christenen in woord en daad vanwege hun geloofsovertuiging’.

Zie de lijst op de Open Doors website,

Ook twee Latijns-Amerikaanse landen op de lijst, zie door naar Colombia en naar Mexico op de website van Open Doors.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter