blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Rabin Baldewsingh wordt voorgedragen als wethouder in Leidschendam-Voorburg

Rabin Baldewsingh (58) wordt voorgedragen als wethouder in Leidschendam-Voorburg. Dat heeft de fractie van de Partij van de Arbeid bekendgemaakt. Fractievoorzitter Jochem Streefkerk: “We zijn blij dat we met Rabin Baldewsingh een ervaren bestuurder voor Leidschendam-Voorburg kunnen voordragen. De fractie is verheugd dat hij zich als echte sociaaldemocraat het komende jaar met passie en energie zal inzetten voor de gemeente.

Rabin Baldewsingh. Foto PR

Op 22 maart werd bekend dat PvdA wethouder Nadine Stemerdink door de gemeenteraad van Voorschoten zou worden voorgedragen als nieuwe burgemeester. Op 19 april is het Koninklijk Besluit gepubliceerd en daarmee is haar benoeming definitief. Op 17 mei 2021 zal zij aantreden als burgemeester. Door haar aanstaande vertrek ontstaat er een vacature voor een PvdA-wethouder, waarvoor Baldewsingh zal worden voorgedragen.

Baldewsingh laat weten: “Ik ben blij en dankbaar voor het vertrouwen dat de fractie en de leden in mij hebben uitgesproken. Leidschendam-Voorburg is een prachtige gemeente, waarvoor ik al mijn ervaring ga inzetten. Vanuit het gedachtegoed van de Partij van de Arbeid en in het belang van alle inwoners van Leidschendam-Voorburg.

Baldewsingh is voor velen een bekend PvdA-gezicht. Hij was in de periode 2006-2018 gedurende 3 termijnen wethouder voor de PvdA in Den Haag. Daaraan voorafgaand was hij raadslid vanaf 1998. Als wethouder heeft hij diverse portefeuilles onder zijn hoede gehad, zoals sociale zaken en werkgelegenheid, wijkaanpak, sport, volksgezondheid, inburgering en integratie, personeel en organisatie en burgerzaken. Portefeuilles die goed aansluiten bij de portefeuilles die Nadine Stemerdink achterlaat. Daarnaast heeft hij verschillende nevenfuncties vervuld, zowel landelijk als regionaal. Zo was hij o.a. bestuurslid van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten en voerde hij als vice-voorzitter van het College van Arbeidszaken VNG de cao-onderhandeling voor 160.000 gemeenteambtenaren.

De verwachting is dat de heer Baldewsingh medio mei door de gemeenteraad kan worden benoemd. De benoemingsdatum zal worden vastgesteld met inachtneming van de nodige procedures. Zoals in Leidschendam-Voorburg gebruikelijk is voor wethouders kandidaten vindt er nog een integriteitsscan plaats, alvorens de definitieve voordracht wordt gedaan. De fractie is voornemens om de voordracht vervolgens zo spoedig mogelijk formeel bij de gemeenteraad in te dienen.

Personalia Rabin Baldewsingh

Rabin Baldewsingh is in 1962 in Paramaribo, Suriname, geboren. In 1975 kwam hij op 13-jarige leeftijd naar Nederland. Vanaf 1980 woont hij in Den Haag, waar hij op jonge leeftijd maatschappelijk en politiek actief werd. Hij was voor zijn wethouderschap journalist en programmamaker. Momenteel is hij zelfstandig adviseur voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. Ook is hij verhalenschrijver, dichter, redacteur en onderzoeker van het Surinaams erfgoed. Op dit moment doet hij een pre-PhD onderzoek naar het ontstaan en ontwikkeling van zijn moedertaal bij het Dual PhD Centre van de Universiteit Leiden in Den Haag. Hij woont in Den Haag en is getrouwd.

Huidige nevenfuncties:

  • Lid Raad van Advies Diversiteit in Bedrijf (onder auspiciën van de Stichting van de Arbeid)
  • Adviseur Diaspora Leerstoel Vrije Universiteit Amsterdam
  • Schrijver / dichter
  • Redacteur/publicist (semi)wetenschappelijke artikelen over taal, geschiedenis en cultureel erfgoed

Meer informatie over de gevolgde procedure

De fractie heeft een open wervings- en selectieprocedure gevoerd, volgens de voorschriften die in de Partij van de Arbeid gebruikelijk zijn. Er werd een profiel opgesteld, een procedure bepaald en door de fractie een onafhankelijke adviescommissie ingesteld. Deze commissie werd gevraagd de kandidatenselectie te doen en een enkelvoudig advies over de te benoemen kandidaat aan de fractie uit te brengen. Aan de vacature is breed kennisgegeven. Het resultaat was dat 24 personen hebben gesolliciteerd.

De selectiecommissie werd getroffen door de grote gedrevenheid van Baldewsingh en zijn inspirerende analyse van en visie op de problemen van de hedendaagse samenleving. Met name ook over hoe hij nadenkt over de post-corona periode. Het viel de commissie op hoe grondig hij zich al in de politieke en maatschappelijke vraagstukken van Leidschendam-Voorburg had verdiept. Hij bleek bovendien al een heel goed beeld te hebben van de verschillende wijken en opgaven die daar spelen. Gelet op zijn eerdere functies, kent hij de regio bovendien goed.

De selectiecommissie denkt dat hij met zijn grote ervaring en kennis, zijn netwerk en zijn inspiratie en passie een goede opvolger van Nadine Stemerdink zal zijn en een goede samenwerking in het college en met de gemeenteraad tegemoet kan zien. Op basis van het advies van de selectiecommissie, zijn ook de leden van de PvdA, afdeling Leidschendam-Voorburg, gevraagd om hun advies aan de fractie te geven. Dit advies was unaniem positief en gaf de fractie groen licht om verder te gaan met de voordracht.

[van de site van de PvdA, 26 april 2021]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter