blog | werkgroep caraïbische letteren

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie op werkbezoek in Suriname

In het kader van de vriendschapsbanden en de samenwerkingsrelatie tussen De Nationale Assemblée (DNA) van Suriname en het Brussels Parlement vertoeft de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (RVG) van zaterdag 22 tot en met zaterdag 29 april 2017 in Suriname.

 

De Belgische vertegenwoordiging wordt rondgeleid in Groningen door de districtscommissaris van Saramacca, 26 april 2017. Foto © Michiel van Kempen

Het werkbezoek heeft tot doel het verder aanhalen van de vriendschapsbanden tussen beide volksvertegenwoordigende lichamen. Tijdens eerder gevoerde besprekingen in Brussel is het belang van contact tussen DNA en het Brussels Parlement duidelijk naar voren gekomen.
De thema’s van de samenwerkingsacties zijn:
– uitwisseling en samenwerking op het gebied van de regelgevende en controlerende taken met betrekking tot:
1. het Nederlandstalige onderwijs binnen een meertalige samenleving;
2. voor- en naschoolse opvang in het onderwijs met de focus op onder andere cultuur, sport, muzikale ontspanning en huiswerkbegeleiding;
3. speciaal onderwijs voor kinderen, in het bijzonder voor kinderen met een extra hulpvraag;
4. uitwisseling op het gebied van lerarenopleidingen, met aandacht voor kwetsbare kinderen.
– uitwisseling en samenwerking op het gebied van de griffies.

 

De delegatie kreeg onder meer het zwembad De Pirengs in Groningen, district Saramacca, te zien. Er zaten meer pirengs in dan zwemmers en niemand waagde zich aan een duik. Foto © Michiel van Kempen

Interesse
De delegatie is onder andere geïnteresseerd in de onderwerpen media en taal, cultuur, onderwijs en welzijn.
Ten aanzien van de Nederlandse taal wil de delegatie van gedachten wisselen over de plaats, het gebruik en de uitstraling van de taal in het dagelijkse leven, het onderwijs, de overheidscommunicatie, het culturele leven en de zorg.
Welke hefbomen reikt de overheid aan, om de Nederlandse taal te ondersteunen? Speelt de Nederlandse taalunie een rol in deze aangelegenheid?
Wat het onderwijs aangaat, kijkt de delegatie uit naar bezoeken aan enkele scholen in Paramaribo. Het pedagogische project, de ontwikkeling van taalvaardigheid, de ouderbetrokkenheid, de schooluitval en het pestgedrag op school zijn onderwerpen die in Brussel aandacht vragen. Van Suriname wil de delegatie graag vernemen hoe deze vraagstukken worden aangepakt.

Voorbereidingen
Het werkbezoek is voorbereid door een commissie van DNA die bestaat uit de assembleeleden: Patrick Kensenhuis die voorzitter is (NDP), Dew Sharman (VHP), Grace Watamaleo (NDP)en Raymond Sapoen (PL).
Programma
Het programma voor dit werkbezoek is divers. Naast een beleefdheidsbezoek aan DN-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons zijn er verschillende presentaties over onder andere het drop-outvraagstuk op schema. Verder zal de delegatie historische plekken bezichtigen en diverse districten bezoeken zoals Commewijne, Marowijne en Saramacca. Verder staan er bezoeken aan mediahuizen op schema.
De Belgische minister van Onderwijs, zal zich later deze week bij de delegatie aansluiten. Op schema staat een bezoek aan DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons.
De Belgische delegatie bestaat uit de parlementariërs:
• Carla Dejonghe, RVG-voorzitter;
• Brigitte Grouwels, ondervoorzitter RVG, vertegenwoordiger van de politieke fractie CD&V;
• Khadija Zamouri, voorzitter van de politieke fractie Open VLD;
• Annemarie Maes, voorzitter van de politieke fractie Groen;
• Hannelore Goeman, voorzitter van de politieke fractie sp.a;
• Johan van den Driessche, voorzitter van de politieke fractie N-VA;
• Dominiek Lootens-Stael, voorzitter van de politieke fractie Vlaams Belang Griffie;
• Patricia Coppens, griffier;
• Nathalie Bos, adviseur dienst Wetgeving;
• Bart van Walleghem, protocol en PR-verantwoordelijke.

 

[tekst uit Suriname Herald, 24 april 2017]

on 10.05.2017 at 11:27
Tags: / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter