blog | werkgroep caraïbische letteren

Pronken met andermans veren / vervolg

door Henry Habibe
Mijn artikel ‘Pronken met andermans veren’ werd in Caraïbisch Uitzicht opgenomen met een reactie daarop van Fred de Haas. In dat artikel heb ik proberen aan te tonen dat De Haas gegevens uit het boek Aruba in literair perspectief heeft overgenomen zonder dat te vermelden. Als antwoord hierop schrijft De Haas: ‘Ik heb wel degelijk uw boek vermeld, maar de krant heeft mijn artikel niet in alle volledigheid opgenomen’. En hij vervolgt: ‘Hieronder volgt de passage waarmee mijn artikel opent. Wie kennis wil nemen van de Curaçaose en Arubaanse literatuur kan tegenwoordig beschikken over een aantal zeer lezenswaardige naslagwerken’. En hij noemt vier boeken, waaronder ook mijn boek. Met deze woorden meent De Haas het hiervoor genoemde boek over de Arubaanse literatuur als ‘bron’ vermeld te hebben.

70DD0527D24815A1B82C7209AF275D55-de-pot-verwijt-de-ketel

De aandachtige lezer zal het door De Haas geformuleerde niet anders zien dan een aanbeveling. Het boek is voor de lezer ‘een lezenswaardige naslagwerk’. Er wordt daarmee niet gesteld dat De Haas wat ONTLEEND heeft aan dat werk. Opvallend is verder dat de ‘nalatigheid’ (het onvolledig opnemen door de krant; hij bedoelt de Ñapa) later niet door hem werd rechtgezet. De Haas heeft zich verder er niet aan gestoord. Hij ging zodoende voorbij aan het door mij naar voren gebrachte: zijn verhaal werd grotendeels aan mijn boek ontleend zonder bronvermelding.

DSC03384

Fred de Haas

Wat De Haas niet schijnt te kunnen nalaten is in herinnering brengen dat hij geen ‘remuneratie’ heeft ontvangen voor de door hem verleende diensten. Hij voegt daar aan toe: ‘ondanks eerdere afspraken’. De Haas laat dus doorschemeren dat hij uit is op een persoonlijke verrekening. Het betreft een ‘financiële kwestie’ die reeds ongeveer zes jaar geleden aan hem uitgelegd werd. En hij scheen zich aanvankelijk bij die uitleg te hebben neergelegd. De zaak was echter op een gegeven moment zo hoog opgelopen dat hij besloot het door hem geschrevene elders te publiceren. Daar zou hij wellicht een beloning voor zijn werk ontvangen. Maar dit aspect is hier niet im Frage. De toevoeging hiervan (in zijn brief) slaat als een tang op een varken. Ik zal daar dan ook niet verder op ingaan. Immers het lijkt mij voor hem geen steekhoudend argument op te leveren bij een eventuele verdediging tegen mijn stelling dat hij in gebreke is gebleven om de bron van zijn verhaal over de Arubaanse literatuur te vermelden. Bronvermelding betekent toch wat anders dan een simpele aanbeveling. Het blijft dus pronken met andermans veren!

 

Aruba in lit perspectief

1 comment to “Pronken met andermans veren / vervolg”

 • De heer Habibe is waarschijnlijk complottheoreticus.

  Zijn Duits mag wel eens worden opgepoetst: het is niet ‘im Frage’, maar ‘in Frage’.
  Bron: Van Dale Groot Woordenboek Duits-Nederlands, derde druk, 2002, pagina 483, linkerkolom.

  Ik heb het eerste artikel met de verwerpelijke aantijging van de heer Habibe niet eens toegestuurd gekregen, zodat ik niet kon reageren. Maar de heer Habibe heeft dit ruimschoots gecompenseerd door, achter mijn rug om, aan een dertigtal andere mensen zijn artikel toe te sturen om mij zwart te maken. Helaas voor hem weten die mensen inmiddels beter.

  Waar blijven de excuses, beste Henry?

Your comment please...

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter