blog | werkgroep caraïbische letteren

Promotiekamer Gowricharn afgesloten

De Stichting Promotiekamer van prof. dr Ruben Gowricharn is op vrijdag 22 september 2023 afgesloten. Promotor, promovendi, collega’s en Raad van Toezicht hielden in Capelle aan den IJssel een afsluitende bijeenkomst. Nog één promovenda zal later haar proefschrift verdedigen.

Ruben Gowricharn temidden van elf van zijn promovendi: Hans Crebas, Tanya Wijngaarde, Jaswina Elahi, Artie Ramsodit, Jurriaan Omlo. Onder van links naar rechts: Mohammed Soroush, Indra Boedjarath, Sabrina Dinmohamed, Ruben Gowricharn, Diane Confurius, Gerard Maduro en Youssef Boutachekourt.

Socioloog Ruben Gowricharn bezette aan de Universiteit van Tilburg van 2002 tot 2006 de Forum/Verwey-Jonker leerstoel, en werkte aansluitend van 2007 tot 2017 als gewoon hoogleraar Sociale Cohesie en Transnationale Vraagstukken aan dezelfde universiteit. Van 2015 tot 2010 was hij bijzonder hoogleraar Indiase Diaspora Studies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Als hoogleraar zette hij een Promotiekamer op met het bijzondere oogmerk om een stimulans te geven aan de academische loopbaan van onderzoekers van kleur.

De promotiekamer leverde de navolgende doctores af:

 • Artwell Cain (2007) Social mobility of ethnic minorities in The Netherlands : the peculiarities of social class and ethnicity.
 • Sharda Somer (2008) De kwaliteit van Hindoescholen (beg. met Sjaak Braster).
 • Antonio da Graca (2010) Etnische zelforganisaties in het integratieproces: een case study in de Kaapverdische gemeenschap in Rotterdam.
 • Gürkan Celik (2010) The Gülen movement: building social cohesion through dialogue and education. (beg. met Herman Beck).
 • Sinan Cankaya (2011) Buiten veiliger dan binnen: in- en uitsluiting van etnische minderheden binnen de politieorganisatie. (beg. met Frank Bovenkerk).
 • Jurriaan Omlo (2011) Integratie én uit de gratie?: perspectieven van Marokkaans- Nederlandse jongvolwassenen. (VU, beg. met Jan Willem Duyvendak).
 • Hans Crebas (2012) Peacekeeping in Holland, 2001-2010: de inrichting van het Nederlandse beleid in het licht van de polarisatie rondom moslims.
 • Youssef Boutachekourt (2012) Exploring cultural diversity: concurrentievoordelen uit multiculturele strategieën. (beg. met Magala Slawek).
 • Jaswina Elahi (2014) Etnische websites, behoeften en netwerken : over het gebruik van internet door jongeren. (beg. met Sjaak Kroon).
 • Artie Ramsodit (2014) Situationeel handelen in de politiefrontlinie: opmerkzaamheid in (on)voorziene multi-etnische situaties. (beg. met Arie de Ruijter).
 • Miriela Carolina (2016) The price-rigidity puzzle on a micro-island : the case of Curaçao. (beg. met Peter van Bergeijk).
 • Nasser Al-Salmani (2016) Quality management guidelines for Islamic societies. (VU, beg. met Frits Engeldorp Gastelaars).
 • Farouk Saleh (2017) De buurtconcentratie van etnische minderheden. (beg. met Wilfred Uunk).
 • Mohammad Soroush (2018) Institutionele reproductie van salafistische jongeren in Nederland. (beg. met Jan Jaap de Ruiter).
 • Tanya Wijngaarde (2019) Ufo’s boven Suriname. De receptie of een Amerikaanse ideologie. (VU, beg. met Jan Rath en Wouter van Beek).
 • Sabrina Dinmohamed (2021) Post-Migration Experiences, Cultural Practices and Homemaking: An Ethnography of Dominican Migration to Europe. (VU, beg. met Jan Rath)
 • Indra Boedjarath (2022) Culture and suicide: An exploration of the cultural factors involved in suicide. (VU, beg, met Jan Rath en R.C. Pool).

Buiten de Promotiekamer promoveerde:

Sandra Trienekens (2004) Urban paradoxes. Lived citizenship and the location of diversity in the arts. (begeleiding samen met Hans Mommaas).

Gowricharn met drie leden van de Wetenschappelijke Raad van de Promotiekamer, v.l.n.r. Dawlatram Ramlal (voorzitter), Hans Kruijssen (secretaris) en Freddy May (penningmeester).

De Promotiekamer heeft een duidelijke impuls gegeven aan onderzoek binnen het sociologische veld dat zich bezighoudt met migrantenstudies. De werkzaamheid van emeritus Gowricharn is daarmee overigens allerminst tot een halt gekomen, getuige ook verschillende boekuitgaven en activiteiten waarover ook deze blogspot bericht heeft.

1 Trackback/Ping

Your comment please...

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter