blog | werkgroep caraïbische letteren

Proefschrift over moedersterfte in Suriname

door Christina

Op donderdag 17 december 2020 promoveerde Drs. Lachmi Kodan, gynaecoloog/ obstetricus en hoofd van de afdeling Gynaecologie/ Verloskunde van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, aan de Universiteit van Utrecht. De titel van haar proefschrift was: Maternal Mortality in Suriname – Implementation of Maternal Death Surveillance and response to reduce preventable maternal deaths.

Dr Lachmi Kodan tijdens de online-promotie met haar paranimfen

Drs. Kim Verschueren, aios Gynaecologie promoveerde samen met Dr. Kodan op hetzelfde onderwerp. Dr. Verschueren heeft Dr. Kodan vanaf haar periode als co-assistent in Suriname, bijgestaan.

Dr. Kodan vindt dat de zorg voor zwangeren in Suriname beter kan. Zij heeft de moedersterfte in Suriname in de periode 2010-2014 en de oorzaken daarvan bestudeerd waarbij zij gebruik maakte van ‘maternale sterfte audits’; een methode waarbij deskundigen gezamenlijk elke moedersterfte bekijken en de factoren die hebben bijgedragen aan het overlijden, in kaart brengen.

Op basis van deze gegevens heeft Dr. Kodan, ondersteund door haar begeleider Professor Humphrey Kanhai,  een traject ontwikkeld  voor een betere zorg aan zwangeren in Suriname. Met steun van het Julius Center van de Universiteit van Utrecht heeft zij een wetenschappelijk onderbouwd verbetertraject uitgezet om moedersterfte te verminderen. Zo werden internationale richtlijnen aangepast aan de Surinaamse setting in samenspraak met alle gynaecologen en verloskundigen. Vervolgens werden alle verloskundigen in Suriname getraind in het toepassen van deze richtlijnen.

Dr. Kodan is vanaf 2003 in dienst van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP); eerst als arts en vanaf 2009 als gynaecoloog obstetricus. Om de gegevens die verkregen werden tijdens haar onderzoek beter te begrijpen, deed zij ook nog een masterstudie Epidemiologie, die zij eerder dit jaar afrondde. Zij is de eerste vrouwelijke specialist in het AZP die zowel haar artsen als specialistenopleiding vanuit Suriname heeft gedaan en gepromoveerd is.

Binnen het AZP krijgt Doctor Kodan nu de gelegenheid om haar wetenschappelijke carrière te vervolgen als hoofd van het Scientific Research Center Suriname.

[naar culturu.com, 27 december 2020]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter