blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Proclamatie Platform Surinaamse Diaspora

Op zaterdag 23 november 2013 wordt in het Conferentiecentrum De Baak aan De Horst 1 in Driebergen het Platform Surinaamse Diaspora geproclameerd.

Wereldwijd groeit de aandacht voor de belangrijke rol die de diaspora speelt bij de ontwikkeling van de landen van herkomst. De Surinaamse overheid wil de diaspora meer betrekken bij de economische ontwikkeling van het land. Vandaar haar groeiende interesse voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland en in andere landen. Maar in de diaspora investeren blijft ondanks de vele beloftes gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Na meer dan 30 jaren van afstandelijkheid en terughoudendheid tegenover de eigen diaspora, zijn er nu signalen dat de Surinaamse regering bewust begint te raken van de potentie van de Surinaamse diaspora. Met de invoering van de toeristenkaart op 25 november 2011 en binnenkort de komst van de PSA-kaart heeft de Surinaamse overheid de eerste serieuze stappen gezet in de richting van een te voeren Diasporabeleid.
Het Platform Surinaamse Diaspora i.o. bestaande uit vertegenwoordigers van Kenniskring Nederland-Suriname (KK), het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO) en de Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN) heeft het initiatief genomen om op zaterdag 23 november 2013 van 13.00 uur tot 17.00 uur het Platform Surinaamse Diaspora te proclameren. Het verbinden van Surinamers wereldwijd en het bijdragen tot verbetering van hun welvaart en welzijn is de belangrijkste missie van het Platform. De proclamatie vindt plaats in Conferentiecentrum De Baak aan De Horst 1 in Driebergen.

U kunt zich aanmelden via info@sioweb.nl. Aanmelding is verplicht en de toegang is gratis. Indien u zich opgeeft voor de bijeenkomst verplicht u zich ook daadwerkelijk aanwezig te zullen zijn en actief te zullen deelnemen aan het programma. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging met het programma en een routebeschrijving.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Kenniskring Nederland Suriname (KK)
Het bestuur van het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO)
Het bestuur van de Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN)

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter