blog | werkgroep caraïbische letteren

Prijsvraag Surinaams kinderverhaal

Go international! Schrijf een Surinaams kinderverhaal voor een Caraibisch storybook.

Kinderboekenschrijfster Liliana Erasmus

 

Het verhaal (voor kinderen tussen 7-12 jaar) mag niet langer zijn dan 1500 woorden. Liefst in Engels of Spaans, maar het mag ook in het Nederlands. Als je verhaal wordt geselecteerd, wordt het gepubliceerd in een boek dat in het Caribisch gebied wordt verspreid door Beyond Cultura Events. Kijk voor meer info op www.beyondkulturaevents.com. Surinaamse inzendingen kunnen gestuurd worden naar pubsesu@gmail.com vóór 10 oktober 2018.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter