blog | werkgroep caraïbische letteren

Presentatie De tenen van de leguaan

Op zaterdag 13 april wordt in Rotterdam het boek De tenen van de Leguaan; verhalen uit de wereld van Surinaamse leprapatiënten gepresenteerd. De redactie van dit boek over lepra bestaat uit Henk Menke, Toine Pieters, Melinda Reyme en Jack Menke.

 

Lepra is een dramatisch deel van het cultureel erfgoed van Suriname en heeft net als slavernij onuitwisbare sporen nagelaten. In het boek zoeken de auteurs antwoord op vragen als, hoe denken leprapatiënten zelf over de aard van deze tragedie, hoe gaan ze ermee om en waarom
is het belangrijk om te luisteren naar hun verhalen? Archiefonderzoek, analyse van verhalen en mythen, veld- en laboratoriumonderzoek hebben geleid tot opmerkelijke inzichten. In dit publieksboek laten auteurs verleden en heden, mens en natuur samensmelten.

Tijdens de presentatie is er een gesprek met Henk Menke en Toine Pieters. U ziet een fragment van de film van Boris Everts en Toine Pieters over het veldonderzoek. Het eerste exemplaar van het boek wordt overhandigd aan Gerard van den Tweel, honorair consul van Suriname.
De presentatie is in handen van Noraly Beyer.

Datum: Zaterdag 13 april.
Tijd: 15:30-16:00: inloop.16:00-17:00: presentatie.17:00-18:00: borrel en hapje.
Locatie: Verhalenhuis Belvédère, Rechthuislaan 1, 3072 LB, Rotterdam.
www.verhalenhuisbelvedere.nl
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Gaarne aanmelden bij Louiza Kloppenborg:
boekpresentatie.tvl@gmail.com
Vriendelijke groet,
Henk Menke

 

Michiel van Kempen schreef voor Biblion over het boek:

 

Lepra komt al eeuwenlang in Suriname voor. Mensen die de ziekte hadden werden sterk gestigmatiseerd en uit de samenleving verwijderd. Vanuit westerse hoek werd de ziekte vooral gezien als een “Afrikaanse negerziekte”. Dit boek geeft de resultaten weer van een breed, samenhangend onderzoeksproject. Het schetst de geschiedenis van de ziekte, maar laat ook zien hoe die voortleeft in verhalen van patiënten, in het volksgeloof en in ritueel-religieuze gebruiken. Het schetst de magische wereld van dieren, planten en taboes. Het geeft een niet-eurocentrische kijk op de moderne stand van onderzoek: uit archeologische vondsten blijkt dat lepra niet alleen Afrikaans is en dat dieren de ziekte mee verspreiden. Een rijke en zeer welkome studie, verlucht met veel foto’s in kleur en zwart-wit.

 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter