blog | werkgroep caraïbische letteren

Presentatie De rechtvaardigen

door Eric de Brabander

Afgelopen donderdag vond in het voormalige gebouw van de Nederlandsche Handelsmaatschappij aan de Vijzelstraat in Amsterdam de spetterende boekpresentatie plaats van De rechtvaardigen, het nieuwste boek van Jan Brokken. De in Nederland gevierde auteur Geert Mak verzorgde de boekbespreking.

Jan Brokken is op Curaçao geen onbekende. In de Jaren ’90 woonde hij lange tijd op ons eiland en in meerdere van zijn romans uit die tijd speelde Curaçao dan ook een belangrijke rol. De rechtvaardigen heeft ook alles te maken met ons eiland. En ook weer niet.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog ontdekte de Nederlandse consul in Kaunas, Litouwen, een manier om duizenden uit Polen gevluchte Joden het leven te redden. Hij schreef voor hen een visum uit voor Curaçao. Daarmee reisden de Joden met de Trans-Siberië Express naar Japan, van waaruit ze zich over de gehele wereld verspreidden- vrijwel allen overleefden de oorlog. Jan Zwartendijk, de Nederlandse consul vervalsde de visa en liep daarbij enorm risico voor zichzelf en zijn gezin. Hij werd daarbij geholpen door de Japanse consul. Japan was dan wel een Axis land maar had niets op met de waanzinnige jodenvervolging van de Nazi’s. In 1997 kreeg Jan Zwartendijk postuum de Yad Vashem-eretitel ‘rechtvaardige onder de volkeren.’

Singeersessie na de presentatie; Jan Brokken (L) - foto Eric de Brabander

Singeersessie na de presentatie; Jan Brokken (L) – foto Eric de Brabander

Piet Kasteel, destijds gouverneur op ons eiland liet na afloop van de oorlog weten dat hij de vervalste visa, mochten de vluchtelingen Curacao hadden bereikt, nimmer gehonoreerd zou hebben. Mocht hij vandaag de dag nog geleefd hebben en hij dit boek had kunnen lezen, dan zou het schaamrood voor eeuwig zijn kaken hebben gesierd.

Ontleend aan Antilliaans Dagblad, 8 oktober 2018.

on 09.10.2018 at 9:15
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter