blog | werkgroep caraïbische letteren

Presentatie boek over duurzaam bosbeheer

Op 20 januari presenteert het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) het boek Sustainable Management of Tropical Rainforests: The CELOS Management System ofte wel Duurzaam beheer van Tropische Regenwouden: Het CELOS Management Systeem. Dit boek is de ‘bijbel’ voor iedereen, die interesse heeft in duurzaam bosbeheer. Het boek wordt aangeboden aan de minister van RGB, Simon Martosatiman en de ambassadeur van Nederland, Aart Jacobi. Tijdens de presentatie komen de verschillende organisaties, die hebben gewerkt aan het boek, aan het woord. Dit boek is het resultaat van een Tropenbos International (TBI) Surinameproject, met participatie van het CELOS en de Universiteit van Wageningen. Het project is mede gefinancierd door WWF Guianas en het Capaciteitsfonds Bos en Natuur (CBN), terwijl de publicatie van het boek plaatsvindt met ondersteuning van de Nederlandse Ambassade. Aan het 258 pagina’s tellend Engelstalig boek hebben 25 nationale en internationale auteurs bijgedragen. De redacteur is prof. Marinus Werger, voorheen werkzaam bij de Universiteit van Utrecht.

Het boek bestaat uit drie delen. Deel één van het boek handelt over de geschiedenis van de Surinaamse bosbouw, het ontstaan van het CELOS Management Systeem (CMS) en de toepassing hiervan. In deel twee zijn er voorbeelden van duurzame bosbeheerssystemen, die raakvlakken vertonen met het CELOS Management Systeem uit landen zoals Guyana, Brazilië, Bolivia, Costa Rica, Kameroen en Ghana. Deel drie bevat conclusies en aanbevelingen. Het CMS boek is bedoeld voor wetenschappers, onderzoekers, studenten, managers en beleidsmakers in binnen- en buitenland en wordt op de dag van de presentatie en in de weken hierna gedistribueerd. De proefperken van het CELOS Management Systeem voor duurzaam bosbeheer zijn gevestigd te Mapane en Kabo (district Para). Mapane is gevestigd in het Carolina Ressort, voorbij de dorpen Redi Doti en Cassipora. Kabo ligt op de weg richting Apoera, nog voor de Tibitirivier. In de periode eind 60-er tot begin 80-er jaren van de vorige eeuw zijn er verschillende bosbeheersexperimenten opgezet, welke momenteel de oudste in hun soort in de wereld zijn.

 

Vermeldenswaard is dat het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer er zorg voor heeft gedragen dat de CELOS-proefperken de status van Speciaal Beschermd Bos verkrijgen. Toepassingen en resultaten van onderzoek verricht in de CELOS proefperken hebben op zowel nationaal als internationaal niveau hun sporen verdiend. Thans is deze informatie voor het eerst vervat in een boekwerk.

[uit de West, 14-01-2012]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter