blog | werkgroep caraïbische letteren

Prematologen vinden onderwerp waarover Prem geen mening heeft

Talkshowgast weerspreekt bevindingen onderzoek

door Stephan ter Borg
.
Tijdens een persconferentie in het Zwitserse Lausanne heeft onderzoeker Hans de Baal vandaag bekend gemaakt een onderwerp te hebben gevonden waarover Prem Radhakishun geen mening heeft.
De wetenschap staat voor een raadsel. De Baal staat aan het hoofd van een twintigkoppig Europees onderzoeksteam dat al sinds de opkomst van Radhakishun, begin jaren negentig van de vorige eeuw, probeert om zijn meningen te doorgronden. Baal reageert geëmotioneerd op de doorbraak: “Ik heb hier meer dan twintig jaar van mijn leven aan gewijd. Collega-onderzoekers zeiden dat het me nooit zou lukken, dat ik me beter op Jan Mulder kon richten, maar ik en mijn team zijn er altijd in blijven geloven.”
Pas volgende maand zal De Baal de complete resultaten van zijn jarenlange onderzoek publiceren in het gerenommeerde International Journal of Prematology, maar hij licht desgewenst een tipje van de sluier op: “We hebben Prem in een ondergronds laboratorium vier maanden lang onder wisselende luchtdruk geïnterviewd over verschillende onderwerpen. Zo vroegen we hem naar de opkomst van de linnenhandel in het vroeg-middeleeuwse Gent (‘koloniale wantoestanden’), het kookpunt van Tantalium (‘koloniale wantoestanden’), de beste bereidingswijze van yakboter (‘goed roeren’) en de wereldtentoonstelling van 1873 in Wenen (‘hartstikke leuk, volgend jaar weer’). Hij brak uiteindelijk toen we hem vroegen naar zijn mening over de opwarming van de aarde. Dat zagen we eerlijk gezegd ook niet helemaal aankomen.”
Volgens aanwezige waarnemers keek Prem geconfronteerd met dat onderwerp slechts glazig voor zich uit, en nam nog een slok water. Zelf ontkent Radhakishun deze gang van zaken echter stellig. Hij spreekt van vals spel, academisch broddelwerk, en koloniale wantoestanden.
[van De Speld, zondag 15 september 2013]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter