blog | werkgroep caraïbische letteren

Prachtige palmen en prachtige pennen

Ruim veertig bezoekers trok de literaire manifestatie “Palmen en Pennen: geschreven Suriname” donderdagavond 3 mei naar de Kennismakerij inTilburg. De Bibliotheek Midden-Brabant en de Stichting Cools kijken tevreden terug op hun samenwerking tijdens deze avond die in het teken van literatuur uit Suriname stond.

Dat was vooral te danken aan de uitzonderlijke kwaliteit van het gebodene. Michiel van Kempen hield een lezing over Albert Helman, over wie hij een kloeke biografie schreef: Rusteloos en overal. Rihana Jamaludin sprak over de ‘vergeten gekleurde elite’ in Suriname, die zij onder andere in haar roman De Zwarte Lord beschrijft. En Chris Polanen vertelde hoe hij afrekende met de verterende heimwee naar zijn moederland in de dystopische roman Waterjager, dat speelt in een toekomst waarin Paramaribo onder water staat. Joep Trommelen, journalist en bestuurslid van Stichting Cools, sprak na de lezingen kort met de auteurs en stelde het publiek in de gelegenheid vragen te stellen en opmerkingen te maken. Een bijzondere rol speelde de Tilburgse stadsdichter Onias Landveld. Tussen de bedrijven door gaf hij een een aantal korte spoken word optredens ten beste. En benadrukte daarin waar het deze avond toch grotendeels over ging: de liefde voor en het verlangen naar Suriname.

 

 

[bericht van Stichting Cools]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter