blog | werkgroep caraïbische letteren

Post-emancipatie in de Nederlandse Cariben: gastcolleges door Thinker in Residence Rose Mary Allen

Prof. dr Rose Mary Allen is de eerste Thinker in Residence van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radsboud Universiteit Nijmegen. Ze is cultureel antropoloog en buitengewoon hoogleraar Cultuur, Gemeenschap en Geschiedenis aan de Universiteit Curaçao. Rose Mary Allen geeft daarom een reeks van drie gastcolleges over de impact van slavernij in het post-emancipatietijdperk op de Nederlands-Caribische eilanden.

Prof. dr Rose Mary Allen

De gastcolleges zijn gratis toegankelijk voor alle studenten en medewerkers. De lezingen vinden plaats op donderdag 11, maandag 15 en donderdag 18 april van 15:30 tot 17:30 uur. De voertaal is Engels. Studenten krijgen geen EC’s voor het volgen van deze colleges.

Het aantal plaatsen is beperkt, dus schrijf je snel in.

Aanmelden studenten

Aanmelden medewerkers

Aanmelden externen

Inhoud colleges

De periode na de invoering van de emancipatiewet in 1863 bood nieuwe mogelijkheden en uitdagingen voor voormalig tot slaaf gemaakten en hun afstammelingen. Hun unieke verhalen zijn waardevolle bronnen om inzicht te krijgen in hun perspectieven en ervaringen. In deze verhalen komen de religieuze en migratiegewoonten naar voren, samen met de sociale, economische en politieke veranderingen die plaatsvonden in de Nederlandse Cariben.

Sessie 1: Introduction to Oral History and the Post-Emancipation Dutch Caribbean Islands

Date: Thursday 11 April 2024, 15.30 – 17.30

Location: EOS N 01.150

In this session, we will delve into the methodology of oral history and its application in understanding the post-emancipation era in the Dutch Caribbean. We’ll explore the significance of personal narratives as tools for uncovering the lived experiences, challenges, and opportunities of individuals who transitioned from enslavement to freedom. Additionally, we will provide an overview of the historical context of post-emancipation in the Dutch Caribbean, setting the stage for a multidimensional exploration through the lens of oral history.

Topics:

 1. Overview of oral history as a methodology/Understanding the importance of personal narratives in studying history.
 2. Practical aspects of conducting oral history interviews and Ethical considerations in sensitive topics
 3. Introduction to the post-emancipation era in the Dutch Caribbean/Overview of the abolition of slavery in the Dutch Caribbean
 4. Examination of social, economic, and political changes during the post-emancipation period
 5. Examining instances of resistance and activism in the post-emancipation Dutch Caribbean and narratives of individuals who advocated for social and political change

Sessie 2: Reassessing Cultural Retention and the Religious Cultural Heritage: Exploring the Dynamics of Religious Syncretism

Date: Monday 15 April 2024, 15.30 – 17.30

Location: E 2.50

Scholars are slowly looking into enslaved people and their descendants who even though subjugated human beings have their own philosophy of life and worldviews albeit this is far more difficult to research in the archives. Data answering questions such as how they gave purpose in life and how they valued their own human existence within enslavement are far more difficult to gather from the archival records. And yet these questions are important to answer as they give us an idea of the enslaved people and their descendants looked and gave meanings to their lives. We will look at how the churches held a distinctive position within the political and social power structures of the islands, particularly in the context of Christianization. Additionally, we will delve into how the descendants of the enslaved positioned themselves as agents within this unequal power distribution during this period. We will investigate the role of oral history in tracing these dynamics, examining how individuals maintained their religious beliefs or adapted them according to the circumstances

Topics:

 1. Exploring the role of religion in shaping post-emancipation identities
 2. Documenting stories of religious transformation and the formation of independent religious communities;
 3. Exploring how cultural practices and traditions were retained or adapted post-emancipation 
 4. Documenting instances of syncretism and the preservation of cultural identity
 5. Reflecting on the broader implications of the narratives of religious practices for understanding the legacy of slavery and emancipation

Sessie 3: Migration, Diasporic Engagement, and Global Caribbean Connections

Date: Thursday, 18 April 2024, 15.30 – 17.30

Location: EOS N 01.150

This session will delve into the complex dynamics of migration within the Dutch Caribbean, exploring its influence on the formation of diasporic communities and its role in cultivating global Caribbean connections. We will thoroughly examine the impact of migration on post-emancipation societies in the Dutch Caribbean, delving into narratives of diasporic engagement. Through these stories, we aim to illuminate how these connections have significantly contributed to a more interconnected global Caribbean culture.

 1. Patterns of successive intra-regional migrations in the post-emancipation
 2. Investigating the impact of migration on post-emancipation communities
 3. Documenting stories of diasporic communities and Caribbean connections
 4. Analyzing the collected oral histories 
 5. Reflecting on the broader implications of the narratives of migrations for understanding the legacy of slavery and emancipation, color and race and class and political dimension

Wanneer: donderdag 11 april 2024, 15:30 – donderdag 18 april 2024, 17:30 Spreker Rose Mary Allen Organisatie Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Your comment please...

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter