blog | werkgroep caraïbische letteren

Portret van een Curaçaos meisje uit 1680

door Carel de Haseth

Struinend over het Internet kwam ik op de site van het Rijksmuseum een tekening uit 1680 tegen van een jong meisje op Curaçao. Het meisje heette Hillegonda Louise Schellinger en de tekening was van de hand van Gesina ter Borch (1631 – 1690).

Gesina ter Borch was tekenares en  aquarelliste en dochter resp. zuster van de schilders Gerard ter Borch de oudere  en (de bekendere) Gerard ter Borch de jongere.  Zij was ook een tante van  het meisje Hillegonda van de tekening.
Hillegonda werd op 13 december 1674 op Curaçao geboren als jongste kind van Sybrant Schellinger en Jenneken ter Borch. Haar moeder overleed op 23 augustus 1675 op Curaçao en Hillegonda zou door haar tante in Zwolle in huis worden genomen tot diens dood in 1690.
De achtergrond van het portret van Hillegonda is een fantasie weergave van de Curaçaose haven met  gebouwen die in niets op Curaçaose huizen lijken, olifanten en palmenbomen en zwarte mannen die zo te zien een visnet binnenhalen.

Van Gesina ter Borch is overigens ook een tekening 1669 (vijf jaar voor de geboorte van Hillegonda) bewaard gebleven van Sijbrant Schellinger en Jenneken ter Borch met twee kinderen in een interieur.

Sijbrant Schellinger, die koopman en kruidenier wordt genoemd, werd volgens een artikel in de Oprechte Haerlemse Saturdaegse Courant  van 25 februari 1679  door directeur Jan Doncker aangesteld als commandeur van de Aves Eilanden,  nadat op 11 mei 1678 een Franse vloot onder bevel van Graaf D’Estrees daar op de klippen liep.
Nadat de Franse vloot op de Aves eilanden was gestrand werd er vanuit Curaçao een expeditie uitgerust om te proberen kanonnen uit de wrakken te halen en overlevenden van de schipbreuk gevangen te nemen.  Er werden 25 kanonnen naar Curaçao gebracht, waarvan vier naar Nederland werden verscheept. De vier kanonnen werden aan de Fransen teruggegeven  omdat waren ‘gemerkt met de wapenen van Sijn Majesteit ende van het Collegie ter Admiraliteyt gecontracteerd’.

 De Oprechte Haerlemse Saturdaegse Courant  schreef over de aanstelling van Schellinger: Gemelde Isle d’Ares, met het onderhorige District, (alwaer voor desen de Schepen van Comte d’ Estrees zijn gestrant) is vervolgens door den Directeur Joan Doncker geoccupeert, ende voor den Staet deser Landen en de West-Indische Compagnie in possessie genomen, hebbende aldaar in name als vooren tot Commandeur aangestelt den Persoon van Sijbrant Schellinger, die het Volck aldaar zijnde heeft ‘gevangen genomen, en naer Curaçao gesonden.
Wanneer  Sijbrant en zijn kinderen terug keerden naar Nederland is niet duidelijk. Het zal ergens tussen 1678 en 1690 zijn geweest.
Hillegonda trouwde op 3 december 1699 met de luitenant Jean de Lambert waarmee zij zes kinderen kreeg, waarvan zeker twee een hoge leeftijd bereikten: haar zoon Jean Pierre de Lambert (1709 – 1778) en haar naar haar tante vernoemde dochter Gesina Catharina de Lambert (1716-1798).

oorspronkelijk verschenen in Antilliaans Dagblad, 1 februari 2021.

Afbeeldingen: Rijksmuseum Amsterdam
Bronnen:
J.I. van Doorninck, ‘Het schildersgeslacht ter Borch’, Verslagen en Mededelingen der Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt & Geschiedenis 13 (1883) 1-22.
Oprechte Haerlemse Saturdaegse Courant, 25 februari 1679.
Rob Boom, Genealogie Schellinger/ Van der Schelling(h), Studiegroep Oud Staveren.
Johan Hartog, Curaçao. Oranjestad, Aruba: De Wit, 1961.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter