blog | werkgroep caraïbische letteren

Pornografie en toebrengen lichamelijk letsel afgestraft

Acht leerkrachten die zich onder schooltijd openlijk met pornografie of seksuele intimidatie hebben beziggehouden, zijn ontslagen. In dit aantal zijn er ook onderwijsgevenden die kinderen lichamelijk letsel hebben toegebracht.

Minister Robert Peneux deelde dit zaterdag mee in het programma van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), Info Educatief op radio SRS. Het besluit had hij genomen, toen hij nog directeur van Onderwijs was. “Wij tolereren niet dat leerkrachten bordenwissers gooien op kinderen en hen lichamelijk letsel toebrengen”, benadrukte hij.

 

“Pornografie en het mishandelen van kinderen zijn niet te verdedigen”, zegt Marcellino Nerkust, president van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols) aan Starnieuws. Zeker pornografie is niet te verdedigen, stelt de vakbondsman. Vorig schooljaar kwam een schoolleider in Saramacca nog in opspraak. Die zou onder schooltijd betrapt zijn op het bekijken van pornobeelden. Het is zover gekomen dat er actie is gevoerd.

De Fols-president brengt het ‘liniaal-incident’ van jaren terug op een school te Saron in herinnering, waarbij een leerkracht een leerling zodanig letsel had toegebracht dat het een ongeluk had gekregen. De directie van de bijzondere instelling waaronder de school ressorteert wilde de leerkracht ontslaan, maar de Fols is toen in de bres gesprongen ook omdat de samenleving op de nek van deze onderwijsgevende sprong. Nerkust benadrukt dat de vakorganisatie het slaan of mishandelen van kinderen niet goedkeurt, maar de omstandigheden op de school in die tijd waren niet gunstig. Twee klassen waren samengevoegd, met het vervelende resultaat als gevolg. Wanneer leerkrachten onder normale omstandigheden toch zo handelen, komt het door gebrek aan pedagogische inzichten.

 

[van Starnieuws, 30 augustus 2015]

on 02.09.2015 at 23:17
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter