blog | werkgroep caraïbische letteren

Politiek-sociale aspecten in de poëzie van Frank Booi (4 en slot)

door Henry Habibe

 

Conclusie

De trend om sociale en politieke verandering teweeg te brengen is, na het ter ziele gaan van het blad Kambio, niet tot stilstand gekomen. In 1968 verscheen – alweer in Nederland – het tijdschrift Watapana, dat afgezien van de politieke visie van een paar redacteuren, veeleer gericht was op het culturele en het literaire. In 1969 werd in Amsterdam Kontakto Antiyano opgericht dat net als Kambio links georiënteerd was. Dit blad hield het vol tot omstreeks 1981. Het is in Kontakto Antiyano dat Frank Booi zijn Papiamentstalige poëzie liet opnemen. Later bundelde hij die gedichten en publiceerde ze in 1975 onder de titel Keho na kaminda. Alles wijst erop dat de Kambio-generatie tot eindjaren zeventig nog actief was. Maar wellicht ook daarna.

watapana tijdschrift

Het tijdschrift Watapana op een Arubaanse postzegel

Vast is komen te staan dat de vergaande invloed op Aruba van het zgn. Modernismo (een literaire stroming uit Spaans Amerika) en de geringe kennisname van andere (Europese) literaire bewegingen ertoe geleid hebben dat de algemene opvatting heeft kunnen postvatten
dat poëzie alleen uit muziek zou bestaan. De verschillende gelegenheidsgedichten, muzikale versjes en rijmelarijen, die op Aruba in zwang waren en zijn, zijn daar een logisch gevolg van. Bepaalde Arubaanse dichters, die in de jaren zestig en zeventig in Nederland studeerden, braken met die beperkende opvattingen over poëzie-schrijven. Er kan gesteld worden, als het om de literatuur op Aruba gaat, dat met de Papiamentstalige poëzie van Federico Oduber (1942-2007), een postmodernistische richting werd ingeluid. Dit gaat terug tot het jaar 1965. Die vernieuwing van de Papiamentstalige poëzie kwam later op gang door het werk van een gering aantal Watapana-dichters (1968-1972). Met Frank Booi werd die poëtische trend omstreeks 1980 enigszins afgesloten. Er werden daarna op het poëtisch vlak geen hoogtepunten meer bereikt, dat wil zeggen, niet als het gaat om de postmodernistische richting die in de jaren zestig werd ingeslagen. Het is duidelijk dat ook Europese invloeden door de aderen van de Kambio-generatie stroomden.

Watapana Aruba

————————-
1. Harry Hoetink, Slavery and race relations in the Americas, Harper Torchbooks, New York, 1973, p.89
2. De hierna volgende biografische gegevens zijn afkomstig van Frank Booi

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter