blog | werkgroep caraïbische letteren

Pieter Steinz overleden

In zijn woonplaats Haarlem is op 29 augustus j.l. op 52-jarige leeftijd Pieter Steinz overleden. Steinz leed aan ALS, de progressieve spierziekte die zich bij hem in 2013 openbaarde. Hij legde geleidelijk zijn taken als directeur van het Nederlands Letterenfonds neer, maar bleef nauw betrokken bij de activiteiten van het fonds. Daarnaast publiceerde hij enkele succesvolle boeken: Made in Europe (2014), Lezen met ALS (2015) en in 2015 het Boekenweekessay, Waanzin in de wereldliteratuur. In datzelfde jaar verscheen bovendien een geheel herziene editie van het 12 jaar eerder verschenen Lezen Etcetera, met als titel Steinz — Gids voor de wereldliteratuur. Deze ‘Dikke Steinz’, zoals hij ook wordt genoemd, schreef hij samen met zijn dochter Jet Steinz.

Pieter-Steinz-met-Jet-Bussemaker

Pieter Steinz met Onderwijsminister Jet Bussemaker

Lees hier verder op de site van het Fonds voor de Letteren

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter