blog | werkgroep caraïbische letteren

Pieter Muysken overleden

Gisteren, 6 april 2021, is na een kortstondig ziekbed overleden Pieter Muysken, een van de bekendste en productiefste taalwetenschappers van Nederlands, vooral bekend van zijn werk aan meertaligheid, taalcontact en creolistiek.

Pieter Muysken in 1988. Foto Ivar Pel (NWO)

Pieter Cornelis Muysken, geboren in Oruro (Bolivia) op 11 april 1950, behaalde in 1972 zijn bachelorgraad in de studie van Zuid-Amerika en de Spaanse Taal aan de Yale-universiteit en in 1974 zijn diploma aan de Universiteit van Amsterdam, met Quechua en Papiamentu als bijvakken. In 1977 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Syntactic developments in the verb phrase of Ecuadorian Quechua. Hij was vanaf 1989 hoogleraar Linguïstiek en Creoolse Studies in Amsterdam, en vanaf 1998 in Leiden. In 2001 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Muysken heeft zich beziggehouden met de taalontwikkeling in het Andesgebied, onder andere in Bolivia, en met Quechua, de studie van de monogenetische pidgintheorie en relexificatie bij de Creooltalen in Suriname en de taalontwikkeling in Nederland, in het bijzonder de uitwerkingen op het gebied van de kennis van Papiaments en Turks enerzijds en Nederlands anderzijds, gebaseerd op de migratie in Nederland. Hij was leidend wetenschapper voor het project Languages in Contact van de Radboud Universiteit.

In 1985 ontving Muysken de Prins Bernhardfondsprijs, in 1990 de Prix des Ambassadeurs en in 1998 de Spinozapremie. Hij is lid van het Max Planck Instituut en sinds 1995 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In 2007 was hij een van de hoogleraren die voor zijn onderzoek kon putten uit de middelen die verbonden zijn aan de toekenning van de Prijs Akademiehoogleraren. In 2008 werd zijn aanvraag voor een ERC Advanced Grant gehonoreerd en ontving hij een onderzoeksbudget van 2,5 miljoen euro.

Samen met Eddy Charry en Geert Koefoed redigeerde hij in 1983 De talen van Suriname.

[gegevens ontleend aan Wikipedia]

Lees hier een persoonlijke herdenking door Marc van Oostendorp

Lees hier een IM in de Volkskrant

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter