blog | werkgroep caraïbische letteren

PhD school Anton de Kom Universiteit wordt operationeel

Onder grote publieke belangstelling werd dinsdag de eerste informatiebijeenkomst gehouden van de PhD school van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). De PhD school zal in oktober van dit jaar een aanvang maken met de colleges. De AdeKUS wil volgens haar strategisch beleidsplan 2017-2022 het aantal gepromoveerde wetenschappers dat werkzaam is op de universiteit optrekken. Voorts wil zij met de oprichting van deze PhD school ook het kader buiten de universiteit mogelijkheden bieden tot het behalen van de hoogste academische graad.

 

De informatiebijeenkomst van de PhD school van de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft veel belangstellenden getrokken.

De AdeKUS bevindt zich sinds haar oprichting in een situatie waarbij zij te weinig gepromoveerden heeft en er onvoldoende onderzoek wordt gedaan. Een in 2016 verrichte studie wijst uit dat van de 239 voltijdse wetenschappers 22% gepromoveerd is en 7% van de deeltijdse wetenschappers. Met het operationeel maken van de Ph.D school wil de universiteit naar een situatie met overwegend gepromoveerde wetenschappers.

Een toename van het aantal gepromoveerden zal bijdragen om naast een toename van de dienstverlening, het onderwijs vanuit onderzoek te voeden en daarmee de aangeboden opleidingen kwalitatief verbeteren. Het verbeteren van de begeleiding van master- en bachelorstudenten wordt hierdoor eveneens verhoogd. Verder zal de toename van het aantal gepromoveerden leiden tot het produceren van goede academische publicaties. De PhD school zal eveneens bijdragen aan oplossingen voor relevante maatschappelijke vraagstukken. Met deze school zal Suriname academisch herkenbaar worden in de Zuid-Amerikaanse regio en internationaal.

[van Starnieuws, 18 mei 2018]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter