blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Peter Meel geeft Lachmon Lezing 2019

Thema: “Het land van ooit of het land van nooit?”. Over vertrouwen in de Surinaamse politiek”

VHP Nederland memoreert jaarlijks de geboortedag van de gewezen VHP voorzitter wijlen mr. Jagernath Lachmon. Zijn gedachtegoed en verbroedering van het volk van Suriname leven in alle Surinamers voort. Met u staan wij jaarlijks stil op deze memorabele dag en wij zijn zeer verheugd dat dr. Peter Meel bereid is gevonden om als keynote speaker een middaglezing te houden over vertrouwen in de Surinaamse politiek.

De vertrouwenscrisis waar de Westerse wereld onder gebukt gaat, raakt ook Suriname. Burgers in dit land verwijten politici dat zij goed voor zichzelf zorgen, maar met hun rug naar de samenleving staan en maatschappelijke problemen onopgelost laten. Kunnen wij desondanks de toekomst van Suriname met enig optimisme tegemoet zien of is het realistischer om de republiek maar af te schrijven? Anders geformuleerd: is Suriname het land van ooit of het land van nooit?

In de zesde Jagernath Lachmon lezing zal Peter Meel uiteenzetten wat hij onder vertrouwen verstaat. Vervolgens gaat hij na wat politieke partijen kunnen doen om het vertrouwen in de politiek te vergroten en de kloof tussen politici en burgers te dichten. Tenslotte zal hij meer in detail ingaan op maatregelen die de VHP kan nemen om de huidige vertrouwenscrisis te bezweren.

Dr. Peter Meel is verbonden aan de Universiteit Leiden en werkzaam als directeur onderzoek van het Instituut voor Geschiedenis. Hij deed uitgebreid onderzoek naar de politieke geschiedenis van Suriname en publiceerde daar boeken en artikelen over. Enkele titels: Tussen autonomie en onafhankelijkheid. Nederlands-Surinaamse betrekkingen 1954-1961 (Leiden: KITLV Uitgeverij, 1999) en Man van het moment. Een politieke biografie van Henck Arron (Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 2014). Meel is onder andere bestuurslid van de Werkgroep Caraïbische Letteren en coördinator van een onderwijsproject dat wordt uitgevoerd door de Universiteit Leiden en de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Dr Peter Meel

De Jagernath Lachmon Lezing wordt georganiseerd door VHP Nederland en is ingesteld om het gedachtegoed van mr. Lachmon te eren en te waarborgen voor de huidige en toekomstige generaties. De waarde van Lachmon’s rol en betekenis voor Suriname en de Surinaamse samenleving is ongekend groot en heeft invloed op de wijze waarop er over Suriname wordt gedacht. Dit moment willen wij ook gebruiken om de onderlinge banden in de Surinaamse gemeenschap in Nederland te verstevigen.

Programma

 • 13:00 uur: Inloop
 • 13:30 uur: Welkomstwoord door drs. Soerin Mahesh, voorzitter Wetenschappelijk
  Bureau VHP Nederland
 • 13:35 uur: Toelichting op het programma door de dagvoorzitter
 • 13:40 uur: Inleiding door dr. Peter Meel, “Het land van ooit of het land van nooit?”. Over vertrouwen in de Surinaamse politiek
 • 14:25 uur: Toespraak door dhr. Chandrikapersad Santokhi, voorzitter VHP
  Vragenronde
 • 15:50 uur: Pauze
 • 16:00 uur: Paneldiscussie met het publiek o.l.v. de dagvoorzitter
  • Panelleden:
   • Drs. Theo Para
   • Drs. Kathleen Ferrier
 • 17:10 uur: Samenvatting en conclusies door de dagvoorzitter
 • 17:20 uur: Slotwoord door mr. dr. Lachman Soedamah, voorzitter VHP Nederland
 • 17:25 uur: Informeel en netwerken
 • 18:00 uur: Sluiting

Datum: Zondag 29 september 2019
Tijd: 13.00 uur – 18.00 uur
Locatie: UP Office Building
Adres: Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam
Telefoon: 020 – 2265414

U bent van harte welkom!

Aanmelden via vhp.nederland@gmail.com is niet verplicht maar gewenst, vol is vol! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roy Ashruf (06-54647361) U bent van harte welkom!

Routebeschrijving

De bereikbaarheid per auto is uitstekend te noemen door middel van de Piet Heintunnel, de Ringweg A10 (afslag S114 Zeeburg) is binnen enkele minuten zeer goed bereikbaar.

Per openbaar vervoer is de locatie ook erg goed te bereiken, vanuit Amsterdam Centraal Station rijdt tram 26 zeer frequent naar de halte “Passengers Terminal Amsterdam”. Vanaf die locatie is het nog 1 minuut lopen naar het gebouw. Tevens ligt het gebouw op ca. 8 minuten loopafstand van Amsterdam Centraal Station.

Your comment please...

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter