blog | werkgroep caraïbische letteren

Pedoverdachte Pakosie weer vrij man

Paramaribo – André Pakosie (59), marrondeskundige en natuurgenezer, die wordt verdacht van verkrachting van zijn eigen dochter en het bezit en vervaardigen van kinderporno, mag woensdag naar huis. Zijn verdediging, geleid door advocaat Peter Plasman, heeft de Utrechtse rechtbank zover gekregen dat die besloot de voorlopige hechtenis na 586 dagen op te schorten.

André Pakosie, marrondeskundige en natuurgenzer

Plasman had subsidiair om huisarrest gevraagd indien het verzoek om schorsing van de voorlopige hechtenis schipbreuk zou lijden. De verdediging stelt dat het in deze zaak erop lijkt alsof de voorlopige hechtenis als een voorschot dient op een eventueel op te leggen straf. De voorlopige hechtenis van Pakosie’s twee vrouwen en medeverdachten, te weten T.Koningsbloem en S.Harderwijk, was in een eerder stadium al geschorst.

Het Openbaar Ministerie (OM) had bezwaar tegen de schorsing van de voorlopige hechtenis van Pakosie en voerde onder meer aan dat schorsen van de voorlopige hechtenis een schok zou teweegbrengen in de samenleving, er sprake zou zijn van recidivegevaar, omdat de strafbare feiten gepleegd zijn in familieverband, de op te leggen straf vrijwel zeker langer zal zijn dan de duur van de voorlopige hechtenis tot nu toe, aangezien in vergelijkbare zaken vier tot zes jaren gevangenisstraf werden opgelegd.

Plasman greep deze stelling aan om zijn eerdere waarschuwing te onderstrepen, namelijk dat het OM ten onrechte de voorlopige hechtenis beschouwt als een voorschot op een eventuele straf. De rechtbank heeft overwogen dat er wel sprake is van sterke verdenkingen tegen de verdachte die al sinds 19 oktober 2012 vastzit. Echter, met het verstrijken van zo een lange termijn, zou de balans tussen het persoonlijk belang van de verdachte enerzijds en het belang van voortzetting van de voorlopige hechtenis anderzijds, juist anders liggen dan in doorsnee gevallen.

Daarom werd besloten de voorlopige hechtenis te schorsen totdat de inhoudelijke behandeling van de zaak aan de orde komt. Dat is tot nu toe niet het geval geweest en er is geen duidelijkheid hoe lang het nog zal duren. De verdachte mag zich gedurende de schorsing geen strafbaar feit begaan, geen contact zoeken met het t slachtoffer, noch met de drie nog te horen getuigen in Suriname. De rechter-commissaris heeft in de afgelopen periode de verhoren afgerond van een aantal getuigen, onder meer uit Suriname, en heeft nu een nieuw rechtshulpverzoek lopen bij de Surinaamse justitie.

 

trein suriname

Het doel is om drie getuigen uit Suriname te horen, het liefst in Nederland. De behandeling van het eerste rechtshulpverzoek heeft bijna 5 maanden geduurd. Volgens het OM zal het nieuwe rechtshulpverzoek veel korter duren, aangezien het contact omtrent deze zaak al gaande is met de Surinaamse justitie. De verdediging is niet zo zeker van een korte behandeling. Plasman waarschuwde dat indien één of meerdere getuigen om de één of andere reden niet naar Nederland kunnen afreizen, dat al zou vragen om nieuwe scenario’s die wel veel tijd in beslag zouden kunnen nemen.

Uit het betoog van de advocaat woensdag in de rechtszaal valt op te maken dat Pakosie gedeeltelijke bekentenissen heeft afgelegd voor de strafbare feiten waarvan hij wordt verdacht. Bij zijn aanhouding heeft de politie computerbestanden en ander potentieel bewijsmateriaal in beslag genomen. Volgens eerdere verklaringen zou hij ook video opnames hebben gemaakt of laten maken van het jarenlang veelvuldig misbruik van het meisje. Het misbruik begon toen het meisje nog maar 12 jaar oud was.

[van Nospang.com, vrijdag, 30 mei 2014]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter