blog | werkgroep caraïbische letteren

Papiaments, een historisch in het Europees deel van Nederland gesproken taal

door Bastiaan van der Velden


Dit rapport is een eerste analyse van het Papiaments als een historisch in het Europees deel van Nederland gesproken taal, geschreven in het kader van het bezoek van het comité van experts van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden van de Raad van Europa aan Nederland ter beoordeling van de inspanningen van Nederland als lidstaat bij het Handvest in het najaar van 2019.

Doel is de vraag te beantwoorden of het Papiaments in het deel van Nederland waarvoor het handvest geratificeerd is een “regional or minority language” is.
Lees hier het rapport in pdf

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter