blog | werkgroep caraïbische letteren

Paneldialoog: “Surinamers benadeeld in onderwijs?”

Uit onderzoek blijkt dat biculturele jongeren minder kans te hebben om via havo en vwo naar het hoger onderwijs door te stromen. De route om via het mbo alsnog het hbo of de universiteit te bereiken is mede daarom populair bij deze jongeren. Hieruit blijkt dat allochtone jongeren wel de potentie en ambitie hebben om te studeren, maar dat dit op jonge leeftijd niet wordt (h)erkend.
Op 24 november zal dit onderwerp tijdens een dialoog, tussen 12:00 en 14:30 in partycentrum Rhône te Amsterdam, worden uitgediept om te kijken wat de oorzaken hiervoor zijn, of het doorstromen gestimuleerd moet worden of bij de wortel aangepakt moet worden.
In het mbo zijn deelnemers met een niet-westerse achtergrond, waaronder Surinaamse jongeren oververtegenwoordigd op de lagere niveaus. Daarnaast lopen deze deelnemers vaker vertraging en uitval op dan hun autochtone leeftijdgenoten. Echter, wanneer ze hun opleiding met een diploma hebben afgerond stromen ze in ruime mate door naar vervolgopleidingen, zowel binnen het mbo als naar het hbo. Uit onderzoek is gebleken dat binnen het mbo, ruim 60% van de biculturele deelnemers doorstroomt van niveau 1 naar hogere niveaus. Uit rapportage van het SCP (2009) blijkt dat ruim de helft van de hbo-eerstejaars met een niet-westerse achtergrond in een vooropleiding in het mbo had; slechts een minderheid van 42% tot 44% was afkomstig uit het havo of vwo. Dit in tegenstelling met autochtone jongeren waarbij ruim 60% afkomstig is van de havo of vwo. De onderzoekers concluderen dat biculturele jongeren vaker de ambitie hebben om een hoger niveau te halen. Een dergelijke conclusie is consistent met literatuur waaruit blijkt dat talent bij deze jongeren op jongere leeftijd minder snel wordt (h)erkend en dat een inhaalslag door doorstuderen een mogelijk gevolg is.
Hoewel het doorstuderen in eerste instantie getuigt van ambitie en potentie, lopen de jongeren hierdoor een achterstand op in de arbeidsmarkt. Daarnaast dringt de vraag zich op waarom de potentie op jonge leeftijd niet wordt (h)erkend.
Tijdens een paneldialoog georganiseerd door de Commissie Jongeren van het Surinaams Inspraak Orgaan zal dit onderwerp uitvoerig besproken worden. Het doel van de dialoog is om inzicht te krijgen in de oorzaken, mogelijke oplossingen en verbeterpunten van het stapelen onder allochtone jongeren. Om 12:30 zal de dialoog geopend worden door Tanja Jadnanansing, woordvoerder onderwijs, waarna verschillende panelleden en publiek kunnen reageren op diverse stellingen. Aanwezig zijn ook Hannah Belliot en Quincy Vroom. Dus kom en laat je mening horen!
Programma:
12:00-12:30                 Inloop
12:30-12:35                 Welkomstwoord
12:35-12:45                 Doel en regels dialoog, voorstellen panelleden
12:45-13:05                 Introductie Tanja Jadnanasing & Eerste stelling
13:05-13:15                 Stelling Hannah Belliot
13:15-13:35                 Stapelen, is dat een probleem?
13:35-13:50                 Stapelen, Oplossen of stimuleren?
13:50-14:15                 Mogelijke oplossingen
14:55-14:30                 Dankwoord & afsluiting

 

Aanwezig:
– Tanja Jadnanansing (woordvoerder Onderwijs)
– Quincy Vroom (ECHO ambassadeur, WO afgestudeerd met mbo en hbo)
– Zeki Arslan (Onderzoeker Forum)
– Hannah Belliot (Ex-wethouder)
Toegang: gratis
Datum: zondag 24-11-2013
Tijd : 12:00-14:30 uur
Plaats: Partycentrum Rhone
Adres: Rhôneweg 12-14; 1043 AH Amsterdam
SIO Commissie Jongeren Maliebaan 13, 3581 CB Utrecht
https://www.facebook.com/SIOCommissieJongeren?fref=ts
Jongeren@sioweb.nl
0626757771

 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter