blog | werkgroep caraïbische letteren

Palmen & Pennen met Astrid Roemer in de LocHal

Stichting Cools en de Bibliotheek Midden-Brabant verzorgen zaterdag 14 maart een tweede editie van Palmen & Pennen, een middag waar Surinaamse literatuur centraal staat. Drie gasten komen dan naar de StemmingMakerij in de Tilburgse LocHal: Astrid Roemer, Onias Lansveld en Anne Klomberg.

Anne Klomberg

Anne Klomberg studeerde twee jaar geleden af aan de masteropleiding Jeugdliteratuur aan Tilburg University. Voor haar scriptie onderzocht ze de beeldvorming over Suriname in tien Surinaamse en Nederlandse prentenboeken. Ze ging na of en in hoeverre de etnisch-culturele achtergrond van de auteurs de manier waarop zij Suriname in hun boeken presenteren, heeft beïnvloed. Het koloniale verleden vormde daarbij een belangrijk referentiekader. Klomberg besteedde speciale aandacht aan  machtsverhoudingen tussen personages, waarin wellicht verwijzingen naar oriëntalisme of kolonialisme zichtbaar zijn. In haar lezing bespreekt Klomberg enkele bevindingen uit haar studie.

Onias Landveld

Onias Landveld was tot augustus vorig jaar stadsdichter van Tilburg. Hij is een veelzijdig woordkunstenaar die in zijn optredens het publiek zowel prikkelt als vermaakt. Hij zal 14 maart spreken over de plaats die jonge zwarte kunstenaars anno 2020 in het Nederlandse culturele landschap mogen innemen en zelf claimen. Het maatschappelijk debat in Nederland staat de laatste jaren steeds meer in het teken van identiteit, discriminatie en racisme. Landveld is gevraagd daar op in te gaan.

Astrid Roemer

Stichting Cools en de bibliotheek zijn bijzonder vereerd met de lezing die Astrid Roemer komt geven. Vorig jaar trok zij de aandacht met de roman Gebroken Wit. De Volkskrant omschreef haar als een ‘Caribische Virginia Woolf’ die een monumentale familiegeschiedenis schreef. Roemers boeken gaan vaak over de ontheemde gevoelens van Surinaamse mensen in Nederland en hun verlangen naar het moederland. Sinds haar debuut in 1970 heeft Roemer tientallen boeken gepubliceerd. In 2016 ontving zij voor haar proza de P.C. Hooftprijs. Volgens de jury schrijft Roemer ‘scherpe en relevante interventies in het publieke debat’ en ‘complexe verbeeldingen van de geschiedenis van Suriname’.

Journalist Joep Trommelen zal de middag presenteren. Het publiek krijgt tijdens Palmen & Pennen de gelegenheid met de drie gasten in gesprek te gaan.

De middag begint om 13 uur. Kaarten zijn te bestellen via Eventbrite. De toegang is gratis. 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter