blog | werkgroep caraïbische letteren

We hebben 136 zoekresultaten voor je gevonden.

Rihana Jamaludin schrijft roman over zoektocht naar het wezenlijke

Frank Krishna van Saraswati Art interviewt Rihana Jamaludin
tijdens het Shakti Festival op 6 maart ´11

door Jace van de Ven

“Je moet altijd meer weten dan wat je opschrijft,” zegt Rihana Jamaludin op een gegeven moment in het interview over haar nieuwe roman Kuis. Als ze bedoelt, dat je goed beslagen ten ijs moet komen, als je een roman schrijft, gaat dat voor haar zeker op.
Voor haar vorige boek, De zwarte lord, schreef en studeerde ze maar liefst zes jaar. In deze historische roman die zich afspeelt in Suriname in de negentiende eeuw, komt de Bossche gouvernante Regina aan in Suriname om onderwijs te geven aan Walther, een jonge kleurling die van zijn blanke vader een grote plantage heeft geërfd. Walther wordt binnen de elite met wantrouwen bekeken vanwege zijn buitenissige gedrag.
“Zowel Surinamers als Nederlanders weten weinig over de Surinaamse geschiedenis. Het is bijvoorbeeld nauwelijks bekend, dat kleurlingen – kinderen van een zwarte en een blanke ouder – in de negentiende eeuw een vrije elite vormden die ook slaven hield.”
De zwarte lord is in Nederland niet landelijk besproken en dat is jammer, want het is een gedegen verteld verhaal voor een groot lezerspubliek. In Suriname werd het boek ontvangen als een historische roman van belang en binnen drie maanden was er dan ook een tweede druk nodig.

Sinds eind januari is er ook Kuis. Die roman speelt in hedendaags Amsterdam en gaat over de Hindoestaanse goudsmid Ramesh die zich ten doel heeft gesteld een kuis en zuiver leven te leiden. Op een dag wordt hem gevraagd een kuisheidsgordel te maken voor de mooie Ashmana.
“Hij moet iets doen waar hij niet achter staat, een vrouw opsluiten. Door die opdracht en door het feit dat hij verliefd wordt op de toekomstige draagster van het ding, wordt zijn geweten danig op de proef gesteld.”
Het verhaal wordt verteld tegen de achtergrond van vreedzame discussies tussen de hindoe Ramesh en de soefi moslim Hassan. Hoewel ze verschillende godsdiensten hebben die oppervlakkig gezien met elkaar zouden botsen ( polytheïsme versus monotheïsme) kunnen beiden over de uiterlijke verschillen heen stappen en elkaar steunen in het doel en de leefwijze die ze gemeen hebben, namelijk kuisheid.
De twee proberen niet als fundamentalisten iedereen hun zienswijze op te dringen, maar accepteren dat ieder zijn eigen weg kiest. Zodoende waarderen ze ook de vrijheid die de grote stad hen biedt door de veelheid aan culturen en de vele manieren van leven en denken, waarin ze nauwelijks meer opvallen dan anderen.
“Een verhaal als Kuis speelt zich af middenin de actuele maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. De afgelopen jaren is de tolerantie in Nederland steeds verder afgenomen en heeft een eenzijdig en karikaturaal beeld van godsdienst (niet alleen van de islam) de overhand gekregen.”
“Ik kies in Kuis voor een benadering van inleving en het tonen van de hedendaagse dilemma´s van veel gelovige allochtonen. Door afkeer van de islam en stigmatisering van andersdenkenden lijkt men te vergeten dat de meeste gelovigen slechts een alledaags en huiselijk leven wensen. Evenals de meeste autochtonen. De kloof tussen de culturen wordt van beide zijden onoverbrugbaar geacht.”

“Dat is echter schijn. Zelf afkomstig uit de multiculturele Surinaamse samenleving en een multireligieuze familie, gehuwd met een atheïstische autochtoon, kan ik zeggen dat het niet moeilijk is om met die veelheid om te gaan. Tenslotte is iedereen in de eerste plaats mens.”
Jamaludin heeft haar roman ook geschreven om een tegengeluid te laten horen. “In de discussies over multiculturaliteit trekken de extreme vormen van religie en strijd altijd de aandacht. Hierdoor worden de vele zachtmoedigen over het hoofd gezien, en de heroïek van hun stille streven naar zuiverheid dat in eenzaamheid plaatsvindt.”
Rihana gelooft niet in de vaak verkondigde mening dat geloof en godsdienst vanzelf zullen verdwijnen wanneer het individu zich ontwikkelt. “In Kuis laat ik zien dat dit geen vanzelfsprekendheid is, noch de enige weg. Anders gezegd: van religie naar atheïsme is niet de enkele weg die een mens in ontwikkeling kan volgen, maar slechts één van de vele.
De vele vormen van spiritualiteit, van geloven en niet-geloven, zullen in steeds nieuwe gedaanten onderwerp blijven van de zoektocht van de mens naar het wezenlijke van het bestaan. Een dergelijke zoektocht kan niet zonder de vrije keuze van het individu en moet hand in hand gaan met de acceptatie van de ander. Een balans die velen op dit moment trachten te vinden en die velen gelukkig ook al gevonden hebben. Over hun zoektocht gaat mijn juist uitgekomen boek.”

Ook voor Kuis deed de schrijfster uitgebreid onderzoek, maar veel van die kennis en beleving had zij al meegekregen in haar jeugd. Ze werd eind 1959 geboren als oudste van vier kinderen in het gezin van huisarts Jamaludin. “Moeder was Javaans-katholiek maar bekeerde zich tot de Islam toen ze met mijn Hindoestaanse vader trouwde, die ook moslim was. Maar tot mijn negende verzorgde vooral mijn moeder mijn geestelijke opvoeding en kreeg ik voornamelijk de christelijke beginselen aangeleerd. Later werd mijn vader actiever en leerde ik veel over de Islam en als volwassene heb ik me verdiept in het Hindoeïsme.”
In Suriname volgde Rihana het Vrije Atheneum en behaalde daarna de akte Tekenen aan het Instituut voor Opleiding van Leraren. Tot de omwenteling in 1980 beleefde ze een redelijk beschermde jeugd in Paramaribo, maar na de decembermoorden in 1982, wilde ze weg, temeer omdat haar toenmalige man in Amsterdam studeerde en het culturele en wetenschappelijke leven in Suriname helemaal aan de grond raakte. Eind 1983 vertrok ze naar Nederland waar ze aanvankelijk niets mocht doen, omdat ze geen werkvergunning had. Ze hield zich bezig met het maken van ingekleurde linosnedes die heel beeldend en verhalend zijn. Ook volgde ze lessen op de Rietveld Academie.

“Mijn man en ik groeiden uit elkaar en toen we gingen scheiden, kwam ik bij een Bureau voor Rechtshulp terecht, en daar hebben ze niet alleen mijn echtscheiding, maar ook een zelfstandige verblijfsvergunning geregeld. Toen kon ik aan het werk, in de volwasseneneducatie. Ik kreeg de opdracht een inburgeringscursus op te zetten voor allochtonen, destijds nog iets nieuws. Toen die halverwege de jaren negentig werd wegbezuinigd, ben ik de cursussen free-lance gaan geven. Bij het opzetten van de cursus opzette, heb ik me verdiept in de geschiedenis van Nederland. Dat interesseerde me enorm. Ik was verbaasd over hoe beperkt de schoolboeken Nederlandse geschiedenis behandelden. Vrijwel niets over 300 jaar koloniale geschiedenis, of invloeden vanuit het in beschaving verder gevorderde Oosten tijdens de Middeleeuwse kruistochten, of de rol van bijvoorbeeld Turkse geallieerden die Nederland in de Tweede Wereldoorlog hebben helpen bevrijden en daarna bij het puinruimen hebben helpen wederopbouwen. Wie al deze kennis ontbeert krijgt een vertekend beeld dat heden ten dage duidelijk doorwerkt in de samenleving.”
In 1992 leerde Rihana haar huidige man, Theo Andriessen, kennen en verhuisde met hem, inmiddels moeder van twee kinderen, in 2002 naar Tilburg. Daar besloot zij -in 1999 had ze al gedebuteerd in de Crossing Border bundel- zich helemaal op het schrijven van fictie te richten.
“In feite kon met die stap alle opgedane ervaring verwerkt worden in het geschreven woord. Wat mijn schrijvende en beeldende carrière met elkaar gemeen hebben, is dat je goed moet kunnen observeren en je fantasie gebruiken.”
Inmiddels zijn er al weer volop ideeën voor weer een nieuwe roman, maar een exacte keuze welk idee ze gaat uitwerken, heeft ze nog niet gemaakt. Maar ongetwijfeld zal ze zich weer helemaal geven in de uitwerking ervan.

[Uit: tijdschrift Brabant Cultureel, nr.1, februari 2011, 60e jaargang]

Rihana Jamaludins nieuwe roman: Kuis

door Cobi Pengel

Na de verhalenbundel Minnewake (met eigen illustraties) in 2008, de roman De Zwarte Lord in 2009 en daartussen nog publicaties in literaire tijdschriften, publiceerde de produktieve Rihana Jamaludin in januari 2011 de roman Kuis. Kuis is een roman over liefde, spiritualiteit en erotiek, zo meldt de achterflap. Maar Kuis biedt meer dan dat. De achtergrond voor de liefde, de spiritualiteit en de erotiek is bij voorbeeld de kleurrijke allochtone samenleving in Amsterdam en zal daardoor voor menige lezer herkenbaar zijn.

Behalve de belangrijkste personages Ramesh (hindostaanse Surinamer), Ashmana (Nederlands/Turkse) en Bennie (hindostaanse Surinamer) is er ook nog de Marokkaan Hassan, Ramesh’ beste vriend en evenals hij strevend naar geestelijke bevrijding temidden van de woelige wereld door middel van religieuze toewijding. Ramesh is hindoe, Hassan moslim.

Het centrale thema van Kuis is de persoonlijke vrijheid, het hoogste goed, dat een mens nooit ontnomen mag worden, niet geheel en zelfs niet voor een deel. Als leidmotief is als een gouden draad door het geheel geweven de kuisheidsgordel (zie foto omslag), besteld door Bennie bij de goudsmid Ramesh met het doel zijn beeldschone vriendin Ashmana voor altijd aan zich te binden. Ramesh heeft zijn twijfels over het aanvaarden van zo een ongewone opdracht, maar stemt toe omdat hij bij de eerste blik op Rashmana verliefd op haar is geworden en haar graag terug wil zien. Daarmee begint echter het drama en Ramesh’ conflict met zichzelf. Reeds in zijn tienerjaren heeft hij zich voorgenomen een celibatair leven te leiden. Object van zijn aanbidding is de lieftallige godin Parvati. Hij mediteert elke dag voor haar gouden beeld, aanbidt haar en offert haar bloemen en vruchten, sandelhout en wierook.
.

 

De godin zonder hoofd is hoogstwaarschijnlijk Kali

 

Ramesh raakt na enkele toevallige ontmoetingen met Ashmana buiten de opdracht om, geheel in de ban van zijn verliefdheid en ontwikkelt steeds meer weerzin tegen de absurde seksuele beperking die Bennie zijn vriendin wil opleggen. Door de aantrekkingskracht die Ashmana op hem uitoefent, gaat hij tijdens een diepe meditatie geheel op in de rituele paringsdans die Parvati voor hem uitvoert en hij laat zich door de godin verleiden (p. 197/198).

Om Ashmana te beschermen bedenkt hij een verrassend plan. Dit is de clou van het verhaal en dat zal ik nu niet prijsgeven aan de lezers, evenals de ontknoping, die teleurstelling, verdriet en woede brengt voor de drie hoofdrolspelers in het drama. Functioneel is Ramesh’ toewijding aan Parvati. Als hij in meditatie troost zoekt bij zijn kosmische geliefde, confronteert deze hem met haar afschrikwekkende gedaante van de godin Kali, haar andere verschijningsvorm. Ramesh weet dan dat hij gezondigd heeft (p. 209/210). Hij heeft zijn talenten laten misbruiken (p.217). Ashmana op haar beurt maakt kennis met de andere verschijningsvorm van Bennie. Als zij hem opbiecht dat de dingen niet helemaal zijn gegaan zoals hij ze bedacht heeft, ontsteekt hij in woede. Ashmana verbreekt de relatie (p. 215/216).

Deze twee op elkaar gelijkende gebeurtenissen zijn indringend beschreven, hoogtepunten in het verhaal, vooral de confrontatie van Ramesh met Kali. De relatie Ramesh/Hassan verdient enige aandacht. Beiden zijn op zoek, ieder op zijn eigen wijze. Zij voeren hierover goede gesprekken. Hassan vindt een gulden middenweg: hij trouwt, wordt imam van een moskee en is gelukkig met de balans die hij gevonden heeft. De episode in Ramesh’ leven met de kuisheidsgordel heeft hem laten uitglijden, maar als alles voorbij is keert hij terug naar Parvati om te proberen opnieuw bij haar rust te vinden. De cirkel is rond.

Jamaludin hanteert een beeldend taalgebruik en heeft een boeiende stijl. Ik heb met het lezen van Kuis een aangenaam weekend doorgebracht. Het motief ‘celibaat’ is actueel. Het illustreert de veelbesproken excessen en verwrongen toestanden waartoe een door een religie opgelegd, of zoals in het geval van Ramesh, vrijwillig gekozen celibaat kan leiden. Bij degenen die niet bekend zijn met het hinduïsme, het veelgodendom en de verschillende vormen waarin de goden zich kunnen manifesteren, zullen bepaalde passages wellicht onbegrijpelijk of ‘zweverig’ overkomen. Belijders van het hindoeïsme en zij die belangstelling hebben voor de oosterse mystiek zullen daarentegen deze passages juist als sterk ervaren.

De achtergrondscènes over de wereld van de allochtonen zijn hier en daar nogal wijdlopig. Personages als ‘Zus Gonda’ en ‘Zus Gisela’ spelen in feite geen rol. De Marokkaanse bruiloft en het bezoek aan de moskee zijn ook wat te lang. Niettemin zal een deel van de lezers dit als achtergrondinformatie en als herkenning interessant vinden.
Als kersen op de taart trakteert de auteur ons op vijf korte, Duizend-en-een-nacht-achtige sprookjes, die als bloemen speels tussen het grote verhaal zijn gestrooid, steeds om een bepaalde situatie te verduidelijken.

Rihana Jamaludin: schenk ons een heel boek met zulke magische bloemen en u bent de herrezen Sheherazade!

Rihana Jamaludin, Kuis
KIT Publishers, Amsterdam 2011
ISBN 978 94 6022 117 0

Shakti Award voor Rihana Jamaludin


Op zondag 6 maart wordt aan schrijfster Rihana Jamaludin de Shakti Award uitgereikt tijdens het zesde Shakti-festival in het Bijlmer Parktheater. Ook andere vrouwen krijgen deze award uitgereikt, o.a. Kathleen Ferrier.

Shakti betekent de vrouwelijke kracht en tijdens het Shakti-festival worden dan ook vrouwen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt in het zonnetje gezet. Zij zijn de bijzondere gasten aan tafel. Als rolmodellen vertellen zij het publiek wat zij allemaal hebben gedaan om succesvol te zijn. De dames krijgen na hun presentatie de Saraswati Art Award 2011 uitgereikt als teken van waardering.

Programma

Natuurlijk is er tijdens het Shakti Festival ook tijd voor vermaak:
1. Dansvoorstelling van de great Kathakdanseres Uma Dogra uit Mumbai
2. Concert Bollywood Music. Bekende zangers en zangeressen zingen Memorable Bollywood Songs Down The Years onder begeleiding van: Maestro Mahinder Raghoe and his Orchestra. Krish Malhoe – gitaar; Hans Liakathoessein – bass; Rabin Mahabali – dholak/triconga; Robbert Ramroep – percussions; Remie Mangal – tabla; Mahender Raghoe – keyboards/muziekleider.
3. Boekpresentaties:
a. Rihana Jamaludin presenteert haar nieuwe boek Kuis
b. SA Uitgeverij brengt een boek uit over de traditie van het Surinaams-Hindostaanse Hindoe Huwelijk.

Datum: zondag 6 maart 2011
Aanvang: 14.00 u
Toegang € 12,50 Kortingskaart € 10,00
Locatie: Bijlmer Parktheater, Anton de Komplein 240, Amsterdam Zuidoost
Bestel uw toegangskaarten via kassa Bijlmer ParkTheater 020 – 3113930
Of via Saraswati Art: 020-6966405, klik hier voor website

Rihana Jamaludin – Parvati´s Dans

Zij danst en laat de wereld draaien
Onder haar zolen welft de bol
van aarde koper water

Voeten wervelen over de polen
Keerkring kruist meridiaan
Continenten schuiven nachtelijk traag langs
Oceanen zwijgen kolkend blauw

Knieboog rust
tussen dag en duister
Nachtzee wenkt de dageraad

Sterren wentelen
schieten door ruimte
Tien armen buigen

Balans
tussen teen en kruin

Rihana Jamaludin en Tessa Leuwsha op Winternachten

door Stuart Rahan
Den Haag – Zij wonen en leven in elkaars geboorteland: de schrijvers Rihana Jamaludin en Tessa Leuwsha. Rihana Jamaludin is geboren in Suriname en Tessa Leuwsha in Nederland. Jamaludin is geboren uit Surinaamse ouders en Leuwsha heeft een Surinaamse vader die als verstekeling vluchtte uit Suriname.Hij wilde zijn aanstaande gezin een betere toekomst geven. Daarom was hij ook niet blij met het besluit van zijn dochter Tessa, toen zij terugging naar het land dat in zijn ogen geen toekomstperspectieven heeft. Jamaludin en Leuwsha horen beide tot de jonge generatie schrijvers die Suriname het laatste decennium rijker is geworden.

.

Presentatrice Noraly Beyer gooit een roos het publiek in. Een Duitse leraar Nederlands ving die op en werd beloond met de onlangs verschenen roman, Kuis, van Rihana Jamaludin. Op de achtergrond kijken de schrijvers Rihana Jamaludin (l) en Tessa Leuwsha (r) gespannen toe. (Foto: @ Stuart Rahan)

Intussen hebben de schrijvers al enkele boeken op hun naam staan, die gerekend kunnen worden tot het betere werk. Van Tessa Leuwsha verschenen De Parbo-blues en Solo! Een liefde, en Rihana Jamaludin schreef De Zwarte Lord en het net verschenen Kuis. Als speciale gasten van het afgelopen internationale literatuurfestival Writers Unlimited (voorheen Winternachten) in Den Haag, spraken zij onder leiding van presentatrice Noraly Beyer over hun boeken.

Infrastructuur ontbreekt
De nadere kennismaking ging meer over de schrijvers, hun boeken en inspiraties en minder over de dilemma’s waar Surinaamse schrijvers of schrijvers uit Suriname mee te kampen hebben om hun werk gepubliceerd te krijgen. Zo bleek in een gesprek achteraf dat Rihana Jamaludin zeker tien jaar met de historische roman De Zwarte Lord van de ene naar de andere uitgever gelopen heeft, voordat het Koninklijk Instituut voor de Tropen er niet alleen de historische waarde van inzag maar ook de prachtige manier waarop het boek geschreven is. Een beetje oud, formeel Nederlands maar dat maakt de aantrekkelijkheid van het verhaal er niet minder op.

Zij ging vijfentwintig jaar geleden weg uit Suriname om in Nederland te studeren met de intentie daarna terug te keren, maar naarmate de tijd verstreek werd die gedachte steeds verder naar achteren verdrongen. Haar betrokkenheid met Suriname is echter nog altijd groot, ook al ziet zij zichzelf als buitenstander. Met de onafhankelijkheid in 1975 heeft zij van haar ouders meegekregen om altijd een bijdrage te leveren aan het land.

Op de vraag hoe zij aankijken tegen de huidige (politieke) situatie in het land en of zij daar inspiratie uit zouden putten, reageerden de schrijvers verschillend. Rihana Jamaludin blijkt heel content met haar Nederlandse situatie bij de uitgifte van boeken. Zij vindt het niet zo makkelijk om in Suriname te publiceren, omdat de infrastructuur zo goed als ontbreekt.

Voor Tessa Leuwsha daarentegen is Suriname slechts een locatie waar je schrijft, maar volgens haar ben je vrij om waar ook ter wereld te publiceren. De laatste politieke keuze in Suriname vindt Leuwsha een merkwaardige, met toch nog een positieve uitwerking. “Het enige goede is dat de koloniale banden eindelijk doorbroken worden: nu niet meer wachten op Nederland, maar op eigen kracht de ontwikkeling ter hand nemen.” De situatie ziet Leuwsha niet als directe aanleiding om te publiceren. “Ik vind het niet dringend genoeg om er iets mee te moeten, over de heersende situatie in het land te schrijven, maar schrijvers hebben wel de taak er iets mee te doen. Fictie of non-fictie, want wat er nu verschijnt over Suriname is meestal de blik van Nederlandse journalisten en dat beeld kan soms genuanceerder”, merkte zij op.

Op een levendige manier vertelden en lazen beide schrijvers over en uit hun verschenen boeken. De bijbehorende humor maakte dat het publiek toch nog aangenaam vermaakt werd. Aan het eind van het gesprek werd het boek Kuis van Rihana Jamaludin op bijzondere wijze ten doop gehouden. Presentatrice Noraly Beyer had het lumineuze idee om achterwaarts een roos het publiek in te gooien, als een soort van bruidsboeket. De vanger werd beloond met het boek. Een Duitse leraar Nederlands was de gelukkige.

[uit De Ware Tijd, 26/01/2011]

Nieuwe roman van Rihana Jamaludin: Kuis

Kuis is een roman over liefde, spiritualiteit en erotiek. De karakters zoeken elk hun eigen weg in het doolhof van de talloze mogelijkheden van de stad. Tegen de achtergrond van kleurrijk Amsterdam is het dilemma beschreven van de Hindoestaanse goudsmid Ramesh. De smid is een devoot volgeling van de godin Parvati, aan wie hij zijn kuisheid heeft opgedragen. Zijn wens een zuiver en religieus leven te leiden is onder Surinaamse hindoestanen een curieus, maar gewaardeerd streven.

Ramesh is een halve kluizenaar met een zelfopgelegd celibaat, wanneer hij Ashmana leert kennen. Voor haar moet hij in opdracht van haar vriend Bennie een kuisheidsgordel vervaardigen. Door deze ontmoeting en hun ontwikkelende vriendschap, zullen zowel Ramesh als Ashmana groeien. Maar is daarin ook plaats voor liefde? En welke werkwijze kan de smid hanteren om Bennie´s geliefde de ogen te openen? In eerste instantie vertelt hij haar verhalen. Maar later zal hij tot drastischer middelen overgaan.

De Marokkaan Hassan is Ramesh´ jeugdvriend en gezel op het Pad van de Kuisheid. De tegendraadse soefi heeft het niet gemakkelijk met de vele verleidingen van het vrije Amsterdam. Maar de uiteindelijke verleiding komt uit een heel andere hoek …

Rihana Jamaludin (1959, Paramaribo) vertrok in 1983 naar Nederland, waar ze werkte als beeldend kunstenaar en docent in de volwasseneneducatie. In 2008 verscheen de verhalenbundel Minnewake. Haar historische roman De Zwarte Lord kwam in 2009 uit en werd goed ontvangen door pers en publiek. Meer informatie is te vinden op www.rihanajamaludin.com

Rihana Jamaludin is op 22 januari geprogrammeerd op het Winternachten-festival in Den Haag. Aanvang programma om 20.00 in de kleine zaal van het Theater aan het Spui. Meer informatie op www.winternachten.nl

Kuis. Rihana Jamaludin, ISBN 9789460221170
Paperback, 224 pagina’s, € 17,50
Uitgever: KIT Publishers Amsterdam
Verkrijgbaar in de boekhandel, bij de uitgever en via internet.

Rihana Jamaludin leest uit De Zwarte Lord in Tilburg

Op 24 november a.s. houdt Rihana Jamaludin een lezing bij boekhandel Selexyz Gianotten in Tilburg.

De Zwarte Lord is een historische roman die zich afspeelt in Suriname en Nederland in de 19e eeuw. De Bossche gouvernante Regina wordt in dienst genomen om in Suriname onderwijs te geven aan Walther, een jonge kleurling die van zijn blanke vader een grote plantage heeft geërfd. Walther wordt binnen de élite met wantrouwen bekeken vanwege zijn buitenissige gedrag. Is de zwarte dandy werkelijk gek of doet hij alsof?
Het jaar is 1848, een woelig jaar voor de wereld, met de opkomst van het socialisme, volksopstanden en de roep om vrijheid, in Europa maar ook in het Caraïbisch gebied.

Locatie: boekhandel Selexyz Gianotten, Emmapassage 17, Tilburg
Datum: woensdag 24 november 2010
Tijd: 19.00 uur; iedereen is welkom, toegang vrij.

.

Stimuleringsbeurs voor Rihana Jamaludin

Het Nederlands Letterenfonds heeft Rihana Jamaludin een stimuleringsbeurs toegekend voor de roman Kuis. Het boek zal in 2011 verschijnen bij KIT Publishers. Het verhaal speelt zich af in Amsterdam, op de Albert Cuyp-markt waar de hindostaanse goudsmid Ramesh de opdracht krijgt een kuisheidsgordel te maken voor de schone Ashmana, op wie hij verliefd wordt. Een gecompliceerde situatie, omdat de smid zijn kuisheid heeft opgedragen aan de godin Parvati.

Hieronder de openingspagina van de roman:

‘Een kuisheidsgordel.’ Ashmana giechelde even. Bennie sloeg zijn arm om haar heen. Ze stonden in de winkel: een opvallend paar, Ashmana met haar lange donkere haar dat het gave gezicht omlijstte, waarin haar met kohl omrande halfgeloken ogen opvielen. Betoverende ogen.
En naast haar Bennie, niet bijzonder lang maar zelfverzekerd, zijn zonnebril over zijn voorhoofd geschoven. Ze waren gekleed alsof ze naar een dancing gingen. Ashmana in een wit topje dat haar ronde vormen accentueerde, en gympen met plateauzolen. Bennie in zijn zwarte spijkerbroek en een T-shirt, dat nog net zijn gespierde bovenarmen toonde. Om zijn hals glansde de stevige schakelketting die de juwelier een paar maanden eerder voor hem had vervaardigd.
Ramesh keek naar hen met het onbewogen gezicht van de zakenman die hij was. Nog niet eerder had hij de vriendin van zijn klant ontmoet. Hij was op slag verliefd.
Hoewel zijn juwelierszaak door aard en traditie goed door vrouwen werd bezocht, was Ramesh nog nooit onder de indruk geraakt van bezoeksters. Hij zag er acceptabel uit; lang, slank en verzorgd; evenwel gaven zijn bril en baard hem een waardig en wat saai voorkomen.
Zijn passie lag in zijn ambacht: de meest verfijnde sieraden ontstonden onder zijn geduldige vingers, nachtrust offerde hij gaarne op om een collier te vervolmaken. Misschien doorzagen vrouwen dat, en zwierf hun blik na de eerste belangstelling weer weg, of werd hun aandacht getrokken naar de collectie in de vitrines, verlokkelijk uitgestald.
Ramesh had meer talent voor het bewerken van edelmetaal dan van vrouwenharten, en liefde behoorde simpelweg niet tot zijn levensdoel. Zijn ambities, carrière en creaties waren voor hem het belangrijkst.
Tot vandaag, als des goden bliksem, toen Ashmana voet over de drempel zette. De geluiden van de markt op de achtergrond vervaagden. Het geschreeuw van de kooplui, de rinkelende bellen van trams met gierende remmen, de ratelende handkar van de schaafijsman op de Albert Cuyp bestonden plotseling niet meer. Zelfs de doordringende geuren van het exotische restaurant naast zijn zaak, en de overwaaiende lucht van de vismarkt hinderden hem niet langer.
Zachte geluiden klonken in de winkel; haar adem, een licht kuchje, het geritsel van haar kleding, ze begeleidden eerder haar aanwezigheid dan deze te benadrukken. Maar het verzoek van zijn klant bracht hem terug op aarde. De zwijgzame juwelier keek Bennie vragend aan. ‘Een kuisheidsgordel’ herhaalde Bennie, ingenomen met zichzelf, wetende dat hij de man verrast had.
Ramesh vertrok geen spier. Als Surinaamse goudsmid had hij al vaak merkwaardige opdrachten gehad. Naast de reguliere sieraden en huwelijksgeschenken, vervaardigde hij ook de spirituele ‘beschermers’ : ringen met speciale inscripties, kettingen met geheime symbolen, kralenspeldjes om zuigelingen tegen het boze oog te beschermen, alles om de geestenwereld gunstig te stemmen en tegenspoed af te weren. Zelf was hij te nuchter om op iets te vertrouwen dat slechts door zijn vakmanschap was ontstaan. Maar de klant was koning en welke rituelen er na aankoop zouden volgen waren zijn zaken niet.
Dit was echter een ander geval. Zijn blik gleed van Bennie naar Ashmana. Wat vond zij van het verzoek van haar vriend? De schone Ashmana stond met neergeslagen ogen glimlachend af te wachten. Sensualiteit verpakt in zedigheid. Honderdtwintig vlammen, kronkelend om duistere geheimenis. Geen wonder dat Bennie de behoefte voelde om dat wat hij als zijn bezit beschouwde, in goud te sluiten.
De opdracht druiste in tegen Ramesh’ normen. Hij was er de man niet naar mee te werken om iemand tot eigendom van de ander te maken. Het was al eens voorgekomen dat hij een klant geweigerd had die een halsband voor zijn partner wilde.
‘Waarom …’ Ramesh stond op het punt te vragen waarom zijn klant meende een dergelijk voorwerp nodig te hebben, maar realiseerde zich dan dat hij het antwoord niet echt wilde weten. Alsof een nadere verklaring het beeld van de jonge vrouw kon bezoedelen. Daarbij merkte hij dat Bennie met een vluchtige blik zijn horloge raadpleegde. En haar te laten vertrekken, Ashmana weer uit zijn leven te zien verdwijnen, was onduldbaar. Want naar een andere juwelier konden ze toch wel gaan, concurrenten genoeg langs de Cuyp. Dus gaf hij zijn assistent opdracht de winkel in de gaten te houden, en noodde met een handgebaar zijn klanten naar de achterkamer, waar hij de maten kon opnemen.

Rihana Jamaludin in Suriname

Kersvers ligt ie in de boekhandel: de lijvige en schitterend uitgevoerde historische roman van Rihana Jamaludin, De zwarte Lord. Twee dagen voor Kerst wordt Jamaludins boek ook in Suriname ten doop gehouden, en wel op 23 december 2009 van 20.00 tot 22.00 uur in Tori Oso aan de Fred Derbystraat.

In haar debuutroman beschrijft Rihana Jamaludin het verhaal van de Bossche gouvernante Regina Winter die naar Suriname vertrekt om les te geven aan Walther Blackwell, een jonge kleurling die van zijn blanke vader een plantage heeft geërfd. Door de kolonisten wordt hij spottend de Zwarte Lord genoemd, vanwege zijn buitenissige gedrag.
Het leven in Suriname blijkt ontdaan van conventies en fatsoensnormen, maar ook omhuld met taboes en mysteries. Alles is doortrokken van de gevolgen van slavernij, voor degenen die erin leven, zwart en blank en de vele tinten daartussen.
Het is ook het jaar 1848, een woelig jaar voor de wereld, dat ook in Suriname zijn sporen nalaat. Hoe moeten de autoriteiten in Suriname omgaan met deze geest van oproer die een risico vormt voor de kolonie met zijn overmacht aan zwarte slaven?

Programma:

19:30 – 20:00 – Inloop
20:00 – 20:10 – Welkomstwoord door Rappa
20:10 – 20:30 – Rappa interviewt Rihana over het boek
20:30 – 20:40 – Muzikaal intermezzo door Lisibeti Peroti; Banya liederen met percussie, binta en digitale piano

20:40 – 21:10 – Voorlezen en vertellen over boek door Rihana en Rappa
21:10 – 21:20 – Muzikaal intermezzo door Lisibeti Peroti
21:20 – 21:30 – Overhandiging eerste exemplaar aan Dr. I. Jamaludin
21:30 – 21:40 – Dankwoord Rihana, Afsluiting door Rappa
Vanaf 21:45 – Verkoop De Zwarte Lord en signering
Tot 22:30 – Nazit met hapje en drankje

Wie de presentatie bij het Ninsee in Amsterdam wil zien, klikke hier
Zie ook http://www.rihanajamaludin.com/
Meld je aan bij De Zwarte Lord Club http://www.rihanajamaludin.hyves.nl/

De foto’s zijn van de presentatie op 4 december j.l. in Amsterdam

Jamaludin & Van de Loo op Manuscripta

Op 6 en 7 september vindt Manuscripta plaats, de grote presentatie van de nieuwe boeken van het seizoen 2009-2010.

Goed om te weten dat op zondag 6 september de volgende twee auteurs optreden van KIT Publishers, locatie Westergasfabriek, Amsterdam, Gashouder, Podium D

Rihana Jamaludin, auteur van de historische roman De Zwarte Lord (verschijnt

in het najaar 2009).

 

Rihana wordt geïnterviewd door Michiel van Kempen, hoogleraar West-Indische Letteren aan de Universiteit van Amsterdam en samensteller van diverse boeken over Surinaamse literatuur en poëzie.

Tijd: 13.30-13.45

(let op! Deze activiteit wordt niet vermeld in het programmaboekje)

 

Wie meer over het boek wil weten klikke hier

De website van Rihana Jamaludin hier

 

 

Vilan van de Loo, (pleit)bezorgster van de Indische damesroman

Vilan presenteert drie Indische damesromans (ook voor heren): Fernand, Bogoriana en Een huwelijk in Indië, ooit populair, lange tijd verguisd, nog immer actueel en binnenkort weer verkrijgbaar in een heruitgave van KIT Publishers. Twee voorleesheren zullen een fragment voorlezen en ingaan op Vilans vragen.

Tijd: 12.00-12.15

 

Wie meer wil weten over deze KIT uitgaven klikke hier

De website van Vilan van de Loo vindt u hier

Over Vilan van de Loo als liefdesdocente drukt u zachtjes hier

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter