blog | werkgroep caraïbische letteren

Overlevering en (volks)wetenschap over doorwerking slavernijverleden

Frank Dragtenstein geeft eerste lezing in de reeks De lange weg omhoog

Al sinds de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij is de doorwerking van het slavernijverleden een belangrijk onderwerp in de Afro-Caribische gemeenschappen. Een centrale gedachte over het effect van het slavernij- en koloniaal verleden is dat het als kenmerkend wordt gezien voor het noodlot van de Afro-Caribische mens. Zelfbeeld, verwachtingen van de omgeving en de interpretatie van allerlei problematiek worden sterk door die gedachte bepaald.

Foto © Michiel van Kempen

Aan de slavernij en koloniale periode worden uiteenlopende zaken als gezinsproblematiek, zwakke organisatievermogen en matige solidariteit toegeschreven. We kunnen dit noemen: de volkswetenschap over de doorwerking van het slavernijverleden. Ofschoon zulke kennis zeer serieus moet worden genomen, alleen al omdat ze in de beleving van velen een grote rol speelt, is het een groot manco dat er nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de doorwerking van het slavernijverleden en de koloniale tijd. Deze belangrijke omissie van de officiële wetenschapsbeoefening wordt in deze lezing ter sprake gebracht. Het is tevens een begin om serieus aandacht te vragen voor onderzoek naar de doorwerking van het slavernijverleden.

Dr. Frank Dragtenstein gaat in op dat wat wetenschappelijk bekend is over de doorwerking. Daarna is o.l.v. dr. Jurenne Hooi een panelgesprek met ervaringsdeskundigen over de betekenis van de opvattingen binnen de Afro-Caraïbische gemeenschappen over de doorwerking van het slavernijverleden.

Datum Woensdag 13 maart 2019
Plaats Bijlmer Parktheater, Anton de Komplein 240, 1102 DR Amsterdam Zuidoost
Sprekers dr. Frank Dragtenstein (Historicus)
Panel Drs. Urmy Macnack (Antropoloog), dr. Glenn Helberg (Psychiater), Jorien Wuite MSc (gevolmachtigd Minister St. Maarten)
Tijd 19.00 tot 21.00 uur
Entree €.5,- (vijf euro) per persoon
Contactpers. Ronny Rens, r.rens@ninsee.nl / 020-2149640

Woensdag 13 maart 2019
Bijlmer Parktheater
19.00 tot 21.00 uur

 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter