blog | werkgroep caraïbische letteren

Overdracht boeken Els Moor

door Hilde Neus

Op woensdag 20 april jongstleden vond de overdracht plaats van de Suriname-collectie van Els Moor. Jerry Dewnarain, redactielid van de Ware Tijd Literair overhandigde de boeken symbolisch via één exemplaar aan Jane Smith, directeur van de Bibliotheek van de Anton de Kom Universiteit.

Els Moor Jerry Dewnarain

Els Moor en Jerry Dewnarain. Foto © Michiel van Kempen

Els Moor had een uitgebreide collectie boeken. Dit is niet verwonderlijk want zij was jarenlang, tot 2002, hoofddocent Literatuur aan het Instituut voor de Opleiding van Leraren, bij de Opleiding Nederlands. En dan behoor je wel wat in je kast te hebben staan. Natuurlijk had ze veel boeken over Suriname, en van Surinaamse auteurs. Deze zijn ingepakt in 12 dozen en aan de universiteitsbibliotheek geschonken. Smith had uitdrukkelijk aangegeven dat de belangstelling alleen daar naar uit ging. Het mooie is, dat alle boeken bij elkaar blijven en geplaatst worden in een speciale kast. Deze krijgt het predicaat: ‘Collectie Els Moor’. Alle Surinaamse auteurs en achtergrond over Suriname komen in deze kast, en de collectie wordt dan via de digitale snelweg ontsloten. De titels en auteurs worden in de computer ingevoerd, maar ook zetten de medewerkers van de bieb er trefwoorden bij. Bij de aanbieding van de collectie waren een aantal medewerkers bezig om elk boek te sorteren, te merken en op volgorde te zetten. Als een geïnteresseerde (wereldwijd) dan een woord invoert in het zoekraampje; zoals Roemer (auteur), De gekte van een vrouw (titel) of vrouwenliefde (trefwoord), dan gaat de computer zoeken en komen de resultaten er uitrollen. Als de lezer dan het boek wil inzien kan dat. De bibliotheekmedewerker haalt het uit de (Moor)kast en de klant kan het inzien op de studiezaal. Boeken uit de Surinamica-collectie worden niet uitgeleend. Dat is niet zo verwonderlijk, want vaak worden ze niet teruggebracht. Dus die boeken moeten gekoesterd worden. De andere boeken van Els Moor, voornamelijk literatuur die zij gebruikte voor haar lessen, worden opgenomen in de bibliotheek van het IOL als aanvulling van de collectie van de Opleiding Nederlands, die daar al aanwezig is. Els Moor was ook de trotse bezitter van een groot aantal werken van de auteur Albert Helman (Louis Lichtveld), opgespaard en verzameld door de tijd heen. Het plan was ooit eens een literaire bibliotheek te beginnen, een Helmanbibliotheek. Dat idee is nooit gematerialiseerd. Maar het is wel goed dat deze speciale deelcollectie nu in de Universiteitsbieb te vinden is. De mensen van de Adekbieb werken gestaag door en hopen de Els Moor-collectie gereed te hebben voor haar jaardag in mei. Dan berichten we er weer over.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter