blog | werkgroep caraïbische letteren

Overdracht archief van oud-president Ferrier aan Suriname

Het Nationaal Archief Suriname en de familie Ferrier, vertegenwoordigd door Kathleen Ferrier hebben op de 46ste verjaardag van de Republiek Suriname, de overeenkomst ondertekend voor de overdracht van het archief van dr. Johan H. E. Ferrier aan Suriname.

Kathleen Ferrier ondertekent op 25 nov ’21 het overdrachtsdocument.
Foto: ministerie van Binnenlandse Zaken.

Dr. Johan H. E. Ferrier was de laatste  gouverneur van Suriname van 15 maart 1968 tot  25 november 1975 en de eerste President van de Republiek Suriname van  25 november 1975 tot 13 augustus 1980. Het archief bevat diverse documenten, foto’s en audiovisueel materiaal niet alleen over zijn bestuursperiode, maar ook over zijn persoonlijk leven.

Het audiovisueel materiaal zal door tussenkomst van het  Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid gedigitaliseerd worden en daarna via hun portaal en via de website van het Nationaal Archief Suriname beschikbaar worden gesteld. Het audiovisueel materiaal uit het archief is vandaag voor digitalisering overgedragen aan het Instituut voor Beeld en Geluid. Het papieren archief komt ook in aanmerking voor digitalisering. Het streven is erop gericht om dit gedeeld erfgoed  beschikbaar te stellen voor het publiek in Suriname en Nederland.

Kathleen Ferrier over de overdracht van het archief aan het Nationaal Archief Suriname ” Wat bijzonder om op deze dag, 46 jaar Srefidensi, deze belangrijke stappen te zetten. Ons gaat het erom het erfgoed van Johan Ferrier, laatste gouverneur en eerste president van Suriname, breed toegankelijk te maken, vooral ook voor jonge mensen, de komende generaties.”

Op dit moment wordt het archief dat zich in Nederland bevindt, beschreven en ontsloten door Ranish Balak (medewerker van het NAS, die momenteel de masteropleiding Archival and Information Studies op de Universiteit van Amsterdam volgt).

De Nationale Archivaris, Rita Tjien Fooh geeft aan dat  het archiefbescheiden van dr. Johan H. E. Ferrier bijzonder en  waardevol is voor Suriname en Nederland. Het is de weerslag van de bestuurlijke verbinding tussen Nederland and Suriname en tegelijkertijd ook de onthechting van Suriname als onafhankelijke Republiek. Het is verder een mooi en gedenkwaardig moment om het overdrachtsdocument op de 46ste verjaardag van de Republiek te ondertekenen.

Het Nationaal Archief is de familie Ferrier is zeer erkentelijk voor het besluit om dit archief in beheer onder te brengen bij de organisatie. Reeds zijn de archieven van Premier H.A.E. Arron en President Fred Ramdat Misier in beheer overgedragen aan het NAS.

[van de Waterkant, 26 november 2021]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter