blog | werkgroep caraïbische letteren

Over mogelijke klassenjustitie en milieuvervuiling op Aruba…

door Rob van Gestel

Terwijl wij in Nederland rondetafelgesprekken houden over het belang van milieu- en klimaatbeleid op de CAS eilanden en ministers conferenties bezoeken over de bescherming van mensenrechten in de overzeese gebiedsdelen lijkt er toch een scherp contrast te bestaan tussen theorie en praktijk.

Afvalstortplaats Parkietenbos, Aruba

Dat contrast zal ook blijven bestaan zolang zowel de Nederlandse regering als de regeringen van de eilanden blijven lijden aan een “post-koloniaal syndroom” waarbij men vaak helaas niet veel verder komt dan elkaar voortdurend de schuld van alle problemen te geven en tegelijkertijd naar elkaar te blijven kijken voor een oplossing daarvan. Dat leidt voordurend tot allerlei patstellingen. Ik vraag me zo langzamerhand af: wanneer wordt er eens effectief iets gedaan aan enkele al zeer lang bestaande grote problemen, zoals in dit geval de vuilstortplaats Parkietenbos op Aruba?
Er lijkt over dit soort dossiers eindeloos te worden gepraat en er wordt vaak ook nog geld uitgetrokken voor allerlei consultancybureaus die met oplossingen moeten komen. De harde waarheid is echter dat er (veel te) weinig te wordt gedaan aan uitvoering en handhaving van beleid en regelgeving. Voor deze vuilstortplaats geldt overigens: sluiten is geen echte oplossing, zolang er geen alternatief is. Dat leidt namelijk slechts tot verplaatsing van het probleem.

prof.dr. Rob van Gestel

Wat nodig is, is een structureel andere aanpak en die vergt investeringen in duurzame oplossingen. Daar zou Nederland een forse bijdrage aan moeten willen leveren, maar wel met een duidelijke quid pro quo. Als dat leidt tot beschuldigingen van aantasting van de autonomie: jammer dan! Ook in het gewone leven geldt: als je iets (nog) niet zelf kunt en je moet je laten helpen door je grotere broer, je vervolgens niet kunt verlangen dat alles altijd precies op jouw manier moet blijven gaan. Omgekeerd geldt uiteraard dat je ook meer ruimte moet krijgen van je grote broer, naarmate je laat zien dat je de dingen beter zelf kunt. Schuurt dat af en toe? Zeker! Maar dat kan ook nauwelijks anders.

Ontleend aan Antilliaans Dagblad, 23 november 2022; eveneens op LinkedIN, 17 november 2022.

Rob van Gestel, Professor of regulation, Tilburg University; Professor of legal methodology, Leuven University

on 23.11.2022 at 9:06
Tags: / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter