blog | werkgroep caraïbische letteren

Oud-voorzitter Rekenkamer Hans Prade overleden

Hans Prade (1938) is vandaag na een kortstondig ziekbed in Nederland overleden. Prade was tien jaar voorzitter van de Rekenkamer. In 1998 ging hij met pensioen als Rekenkamervoorzitter en vestigde zich toen in Nederland om dicht bij zijn kinderen te zijn.

Hans Prade. Foto © Peter Sanches

Begin 1981 werd Prade ambassadeur in Nederland. Hij was daarvoor als geoloog en parlementariër actief in Suriname.

In september 1991 was Prade bij de presidentsverkiezingen kandidaat voor DA’91. Bij die verkiezingen werd Ronald Venetiaan met tachtig procent van de stemmen gekozen. Jules Wijdenbosch behaalde veertien procent en Prade zes procent.

Prade was zeer kritisch over het uitgavenbeleid van president Wijdenbosch, die in 1996 aantrad. Hij hekelde de wijze van financiering van de bruggen over de Suriname- en de Coppenamerivier.

Riek Aron, bestuurskundige en voormalig studiegenoot van Wijdenbosch, volgde Prade op als voorzitter van de Rekenkamer.

Prade studeerde Aardkunde aan de Universiteit Leiden en woonde tijdens zijn studieperiode samen met oud-president Venetiaan. Nadat hij daar in 1964 was afgestudeerd keerde hij terug naar Suriname.

Uit onvrede met de toenmalige Surinaamse politieke partijen richtte hij samen met Venetiaan, de Nationale Volkspartij (NVP). De NVP kende echter een kort bestaan als politieke partij. Prade sloot zich toen aan bij de Progressieve Nationale Partij (PNP). Hij is ook nog voorzitter geweest van die partij.

Oud-president Ronald Venetiaan spreekt tegenover ABC Actueel van een droevig verlies. “Hans was een zeer ijverige man, een man die veel belangstelling had voor zijn studie, maar hij had ook belangstelling voor zaken buiten zijn eigen vakgebied.” De oud-president zegt dat Suriname een voorbeeld mag nemen aan Prade.

Hans Orlando Prade is 81 jaar geworden.

[Tekst uit Suriname Herald, 3 april 2020]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter