blog | werkgroep caraïbische letteren

Oso houdt op te bestaan

Aan de verschijning van Oso, Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied is een einde gekomen. Wat in 1981 begon als een initiatief waarbij vooral medewerkers van de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit Nijmegen) betrokken waren, ontwikkelde zich tot een veel gelezen tijdschrift waarvan het kloppend hart zich in de jaren negentig verplaatste naar de Universiteit Utrecht. Onder de bezielende leiding van Wim Hoogbergen – de langst dienende van de acht hoofdredacteuren die Oso heeft gekend – werden de nummers samengesteld, geredigeerd, gezet en gedistribueerd vanuit de Vakgroep Culturele Antropologie. Oso wilde een wetenschappelijk verantwoord, maar niet voor een specialistisch publiek geschreven tijdschrift zijn en maakte die pretentie waar.

 

In de 35 jaar dat Oso werd gepubliceerd onder auspiciën van de Stichting ter Bevordering van de Surinamistiek (IBS) verscheen een keur aan artikelen over Surinaamse talen, letteren, cultuur en geschiedenis en over ontwikkelingen in Nederland die voor Surinamers relevant waren. Elk jaar werden een themanummer en een varianummer uitgegeven, vanaf 2014 in de vorm van één dubbelnummer, gemiddeld zo’n 250 pagina’s in omvang. Recensies, signalementen, berichten en overzichten van recente publicaties completeerden de artikelen. Het dubbelnummer van 2016 telde maar liefst 382 pagina’s. Een waardige afsluiting van de stroom edities die eraan vooraf ging.

De laatste jaren bleek het steeds moeilijker om Oso in de lucht te houden. Het abonneebestand kalfde af, de inkomsten liepen terug en het aantal bezoekers dat de IBS-colloquia bezocht werd minder en minder. De concurrentie van andere initiatieven op het gebied van de Surinamistiek bracht de redactie tot het inzicht dat voortgaan op de vertrouwde voet de neergang van het tijdschrift niet zou stuiten. Er werden scenario’s voor een doorstart overwogen, maar de financiële en logistieke obstakels bleken te groot. Momenteel onderzoekt het bestuur van IBS de mogelijkheid om de jaargangen van Oso, tezamen een reusachtig kennisarchief, online beschikbaar te stellen.

 

Oso werd op 27 oktober uitgeluid tijdens een etentje in restaurant Pomo, waarbij redactieleden en bestuursleden van IBS aanwezig waren. Van links naar rechts: John Schuster, Yvon van der Pijl (liggend), Peter Sanches, Margot van den Berg, Henk Dijs, Hans Ramsoedh, Peter Meel.

 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter