blog | werkgroep caraïbische letteren

Oratie prof. dr Serena Does over sociale ongelijkheid

Onder de titel ‘Hoe we sociale ongelijkheid (niet) zien’ hield bijzonder hoogleraar Serena Does op 21 maart haar inaugurale rede. Prof. dr S. Does bezet de leerstoel Sociale Ongelijkheid & Veerkracht aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de VU. Deze leerstoel werd in 2022 ingesteld door Kennisplatform Inclusief Samenleven KIS.

Does behaalde haar Master (cum laude) in sociale en organisatiepsychologie aan Universiteit Leiden, en promoveerde in 2013 aan dezelfde universiteit. Na haar promotie was zij eerst postdoctorale fellow in de Department of Psychology aan de University of California, Los Angeles (UCLA), vervolgens senior onderzoeker aan UCLA Anderson School of Management, daarna senior onderzoeker en acting director of faculty searches in UCLA’s Office of Equity, Diversity and Inclusion en tenslotte senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en programmacoördinator bij KIS, het Kennisplatform Inclusief Samenleven. In 2022 werd Does benoemd tot bijzonder hoogleraar van de door het KIS ingestelde leerstoel Sociale Ongelijkheid & Veerkracht aan de afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de VU.

Serena Does (rechts). Foto’s: Ida Does.

Ahmed Hamdi, projectleider bij Kennisplatform Inclusief Samenleven, was blij met de samenwerking: ‘Met deze bijzondere leerstoel willen we vanuit KIS maatschappelijke vraagstukken verbinden aan wetenschap. Zodat kennis kan worden ontwikkeld over bijvoorbeeld kansenongelijkheid en inclusief samenleven in relatie tot migratieachtergrond. En deze kennis kan worden vertaald naar beleid en worden ingezet in de praktijk.’

Hamdi: ‘De leerstoel sluit daarmee naadloos aan op het doel van KIS: bevorderen dat zowel beleid als uitvoering zoveel mogelijk gebaseerd zijn op relevante en actuele kennis. In de komende periode richten we ons samen met partners door het hele land op het vergroten van de kennis en toepassing daarvan op het tegengaan van kansenongelijkheid. We zijn verheugd om hierin samen te werken met Serena Does als bijzonder hoogleraar. We zijn ervan overtuigd dat zij met haar uitgebreide kennis en internationale onderzoekservaring op deze thema’s een belangrijke bijdrage zal leveren. We kijken ernaar uit om gezamenlijk te werken aan een sociaal rechtvaardige samenleving met ruimte voor verschil.’

on 29.03.2024 at 10:05
Tags: / / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter