blog | werkgroep caraïbische letteren

Oratie prof. dr Guno Jones

De rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam en de decanen van de Faculteiten der Geesteswetenschappen en Rechtsgeleerdheid nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de openbare zitting van het College van decanen, waarin dr. G.R. Jones benoemd tot hoogleraar op de Anton de Kom Leerstoel, Geschiedenis van kolonialisme en slavernij en hun hedendaagse sociale, culturele en juridische doorwerking, welke leerstoel wordt gesponsord door het ministerie van Buitenlandse Zaken, dit ambt hoopt te aanvaarden met het uitspreken van de rede Wil de echte wereldburger opstaan?

Prof. dr. Guno R. Jones

De zitting is bepaald op vrijdag 21 juni 2024 om 15.45 uur precies, aula van de universiteit, De Boelelaan 1105. Na afloop receptie.
De rede is ook te volgen via www.youtube.com/VUBeadlesOffice

Hoogleraren worden uitgenodigd deel uit te maken van het cortège. Zij dienen daartoe 15 minuten voor aanvang van de bijeenkomst aanwezig te zijn in de Forumzaal (ruimte 2D-02). Het wordt op prijs gesteld dat hoogleraren de toga van de eigen universiteit dragen. De VU gebouwen liggen rondom een centraal campusplein. Door het nabij gelegen station Amsterdam Zuid en verschillende metro-, tram- en buslijnen is de VU campus uitstekend te bereiken. Informatie over parkeren is te vinden op:  www.parkerenbijvu.nl  www.vu.nl >

prof.dr. J.J.G. Geurts rector magnificus
prof.dr. R. van Woudenberg & prof.mr. F.J. van Ommeren decanen

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter