blog | werkgroep caraïbische letteren

Oproep Nieuw Letterkundig Magazijn: "Onvoltooid"

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde verzorgt de uitgave van het Nieuw Letterkundig Magazijn (NLM). De Werkgroep Caraïbische Letteren – onderdeel van de Maatschappij – zal voor 2017 een nummer van dit tijdschrift redigeren.

Het speciaalnummer gaat niet alleen over, dat spreekt, (historische) letteren in/uit/over Suriname en de Nederlands Caraïbische eilanden, maar krijgt ook een centraal thema. We spannen ons in om in bijdragen de aandacht bovenal te vestigen op wat ‘onvoltooid’ bleef.

U kunt denken aan literair werk dat in portefeuille bleef, zoals het afgebeelde typo- en manuscript van Boeli van Leeuwen, maar ook aan auteurslevens die uitzonderlijke wendingen namen, zoals dat van Anil Ramdas en Edgar Cairo. Het NLM heeft een zeker historisch karakter, wij denken dus vooral ook met enig historisch bewustzijn.

Boeli van Leeuwen - Inventaris versie 3 - ca. 1969 - collectie LM Den Haag. red. size

Boeli van Leeuwen – typo-/manuscript getiteld ‘Inventaris’, ca. 1969, collectie Letterkundig Museum Den Haag.

Neem contact met ons op, wanneer u meent onze aandacht te moeten vestigen op een onderwerp met het onvoltooid-thema. Mogelijk meent u zelf een bijdrage te kunnen leveren. We vernemen graag van u. Mail een van de redactieleden en wij nemen contact met u op.

Namens de Werkgroep wordt de redactie gevormd door: Aart G. Broek (agbroek@planet.nl), Michiel van Kempen (M.H.G.vanKempen@uva.nl), Igma van Putte-de Windt  en Paulette Smit.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter