blog | werkgroep caraïbische letteren

Oproep Afrikaanse nazaten St. Eustatius

tot dekolonisatie van archeologisch onderzoek in Nederland en de Caribbean
Sinds de aankondiging van de benoeming van de Statia Heritage Research Commission (SHRC) in een persbericht van de overheid van St. Eustatius op 28 juli 2021, hebben we niet veel meer vernomen over deze kwestie.

Het instellen van deze commissie was een reactie op onze protesten als inwoners van St. Eustatius over de archeologische opgravingen “zonder respect en zonder rituelen” op een 18e -eeuwse begraafplaats van onze voorouders. De tijd verstrijkt, maar de zorgen van de Afrikaanse nazaten op het eiland blijven.

‘Hoe serieus kunnen we deze benoemingen en de oprichting van deze commissie nemen, zonder een ander officieel document dan een persbericht?’, vraagt de voorzitter van Ubuntu Connected Front (UCF) Kenneth Cuvalay zich af. ‘Dit lijkt een voorbeeld van een zogenaamde “Adviesraad van het maatschappelijk middenveld”, maar dat er in feite uitziet als een zorgvuldig uitgekozen groep individuen, onder de dekmantel van een geheimhoudingsproces, dat handig wordt gebruikt als een “klankbord”, maar geen solide basis heeft. In een land waar woorden als “goed bestuur”, “transparantie” en “verantwoording” consequent worden gebruikt als een dwangmiddel om anderen aan het lijntje te houden, zou het hebben van een decreet niet de oprichting en het doel van de SHRC moeten betekenen?’

Een ander punt van zorg is: wat is de budgettaire toewijzing voor de ogenschijnlijk niet officieel ingestelde commissie? Moet deze commissie op vrijwillige basis onafhankelijk van de overheid opereren, maar niet de bevoegdheid hebben om onafhankelijk bepaalde uitgaven te doen?
Het niet op orde hebben van deze zaken, vooral als ze niet officieel zijn gedocumenteerd en gecommuniceerd, maakt de commissie erg kwetsbaar. Individuele leden van de commissie kunnen willekeurig worden verwijderd of toegevoegd zonder enige vorm van transparantie over gehanteerde criteria. De realiteit kan zijn dat ze bijvoorbeeld te kritisch zijn of dat hun profiel niet in overeenstemming is met het te verwachten resultaat. De financiële pijplijn kan gemakkelijk worden afgesneden, alleen maar omdat het de overheid niet bevalt wat ze via het informele circuit horen.
“Ad hoc” opereren en alleen zeggen dat je transparant bent, door welke overheidsinstelling dan ook, versterkt de roep om dekolonisatie van archeologisch onderzoek, met name met betrekking tot de Afrikaanse diaspora, in het hele Nederlandse Koninkrijk. Ook roepen wij de leden van de Eilandsraad van St. Eustatius op om kritische vragen te stellen over de opgravingen en de koloniale werkwijze van de archeologen aan de overheid. Jullie zijn de stem van het volk!

Alida Francis, regeringscommissaris Sint-Eustatius

Vele gezaghebbende experts uit het Caribisch gebied, historici, archeologen, antropologen, veelal van Afrikaanse origine die kennis hebben over het onderwerp maken deel uit van de commissie. Cuvalay: ‘Het lijkt een strategische zet te zijn geweest van de gezagsdragers om dat zo te doen. Wellicht was de gedachte om een niet-werkbare commissie te construeren. Het is alsof je met een sleepnet gaat vissen in de Caribische Zee. Het zou ook een symbolische en politieke zet geweest kunnen zijn, om te laten zien dat ze steun hebben van veel professionals. De algemene onweerlegbare conclusie is in ieder geval dat er ernstige fouten zijn gemaakt, dat hierop consequenties moeten volgen en dat de wereld dit mag weten.’

‘De strijd als Afrikaans volk en de afstammelingen daarvan, is het strijden tegen de erfenis van de Nederlandse trans-Atlantische slavenhandel, de slavernij, het kolonialisme, de ontkenning van het recht op zelfbeschikking en de aanhoudende doorwerking daarvan op de mensen van Afrikaanse afkomst. Ons verhaal, doel en visie gaan over het herstel, het brengen van waardigheid en respect voor de overblijfselen van onze voorouders en voor hun rustplaats en spiritualiteit. De misdaden die zijn gepleegd tegen onze voorouders worden door de VN erkend als een misdaad tegen de menselijkheid.’

Voor meer informatie: Kenneth Cuvalay

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter