blog | werkgroep caraïbische letteren

Oplossingen voor een duurzame toekomst

door Han Lindeboom

Het is duidelijk dat er grote problemen zijn op de eilanden, maar ook dat er tal van mogelijkheden zijn om deze op te lossen als we hier samen de schouders onder zetten. Ik roep u allen op om hierover verder mee te denken. U vindt hierna (in pdf) de aanzet voor een Deltaplan voor het redden van de koraalriffen rond de eilanden, van de economieën van de eilanden, van de veiligheid op de eilanden in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Caraïbische Zee bij Curaçao. Foto © Michiel van Kempen

Ik heb dit plan in 2017 geschreven nadat ik op verzoek van Koningin Máxima en de Nederlandse regering twee keer naar alle 6 eilanden was geweest en daar met zeer veel personen van de lokale gouvernementen, DCNA, lokale NGOs en vele andere stakeholders heb gesproken. Het plan zou weer wat ge-update moeten worden, maar de essentie blijft hetzelfde, evenals mogelijk oplossingen zoals die op de eerste 8 bladzijden van het plan geschetst worden. De verschillende onderdelen van het plan werden door velen onderschreven, maar het grote probleem is de financiering en een integrale aanpak.
De tijd is rijp om met een integrale aanpak te komen en daarvoor een Task Force op te zetten. Daarvoor is het ook belangrijk om een goed beeld te hebben van de kosten van alle noodzakelijke maatregelen, zodat concrete financiering gezocht kan worden en prioriteiten kunnen worden gesteld.

Trupial / foto Aart G. Broek

Om daar een beter overzicht over te krijgen heb ik een concept dashboard opgezet gebaseerd op een plan van het ministerie van LNV voor de BES eilanden en een aanvullend rapport van WNF met geschatte kosten per BES eiland. Mij lijkt het goed dit voor alle eilanden op te zetten en verder met reële bedragen in te vullen. Als u hierbij wilt participeren, graag, en als u suggesties voor andere aanpakken heeft zijn die ook heel welkom.
In Nederland waait een nieuwe wind. Er komt veel geld beschikbaar voor het oplossen van de klimaat-, stikstof- en natuurproblemen. In het Caribische deel van ons Koninkrijk zijn soortgelijke problemen. Door de Cariben bij de oplossingen volwaardig mee te nemen komt er uitzicht op een werkelijk duurzame toekomst. Tijd voor een integrale aanpak.

Laat mij weten of en hoe u mee wilt doen.

Em.Prof.Dr. Han J. Lindeboom
Voorzitter Future Coral Reefs Foundation
t. 0317-487099
e. han.lindeboom@wur.nl


on 21.12.2021 at 15:57
Tags: / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter