blog | werkgroep caraïbische letteren

Opening Tembe Art Studio in Moengo

Op 27 februari a.s. opent de Tembe Art Studio in Moengo zijn deuren, met een kunstproject rond het thema: de toekomst van Marowijne.

Om te werken aan de verandering van het imago van het district Marowijne zijn wij begonnen projecten uit te voeren samen met de gemeenschap uit het gebied Moengo en omgeving. Hierom hebben wij, van het kunstenaarsinitiatief de Tembe Art Studio (TAS), het op ons genomen een school op te richten, met als basis onderdeel het verzorgen van lessen en workshops m.b.t. dans, drama, muziek, schilderen, poëzie, e.a., zodat de creativiteit van de gemeenschap, m.n. van de jongeren van Marowijne, ondersteund wordt en zij in de mogelijkheid gesteld worden om zelfvoorzienend te zijn.

Naast het stimuleren van de kunstzinnige vorming, willen wij op deze manier eveneens een bijdrage leveren, aan de bestrijding van de criminaliteit onder de jongeren uit dit gebied. Jongeren kunnen kunst gaan zien als een bron van inkomsten en kunnen op deze wijze een bijdrage leveren aan de traditionele en moderne kunst beleving / wereld.

In het kader hiervan heeft, op donderdag op 12 november 2009, de Tembe Art Studio te Moengo haar deuren geopend en zijn wij met een lesprogramma gestart, volledig gericht op de ontwikkeling van de kunst en cultuur educatie van de locale gemeenschap. De lessen worden gegeven in een vleugel van het streekziekenhuis te Moengo. Het doel van dit project is om zowel schoolgaande kinderen als niet schoolgaande jongeren en ouderen kennis te laten maken met verschillende vormen van kunst. Hierbij kunt u denken aan beeldende vorming maar ook aan dans, muziek en theater. Door deelname aan de verschillende activiteiten leren studenten hun eigen talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen.

Nu zijn wij op zaterdag 27 februari a.s. zover dat de Tembe Art Studio te Moengo, officieel, geopend zal worden. Hiervoor hebben wij 10 scholen gevraagd hun medewerking te verlenen. Dit houdt in dat de leerlingen van elke school, onder deskundige begeleiding, 1 paneel gaan beschilderen. De collectieve kunstwerken zullen dan op de dag van de opening tentoongesteld worden, tezamen met die van de studenten van de Tembe Art Studio, die 5 panelen zullen beschilderen.

Om het doel van de Tembe Art Studio te benadrukken, willen wij van deze opening een gedenkwaardige dag maken. Hiertoe nodigen wij u uit om bij deze officiële opening, aanwezig te zijn.

Datum: 27 februari 2010
Tijd: 11.30u. v.m.
Adres: Ziekenhuiscomplex, Moengo
R.S.V.P.: 08806533 / 08510804

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen op deze heugelijke dag en zeggen u bij voorbaat dank voor uw belangstelling.

Met vriendelijke groeten,

Marcel Pinas, Projectcoördinator

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter