blog | werkgroep caraïbische letteren

Open Brief aan president over misstanden Inheemse Dag

De stichting Indigenous Art Products maakt zich zorgen over de gang van zaken bij het Kabinet van de President en wel in het bijzonder hoe mensen bij het Kabinet onverantwoordelijk te werk gaan ten aanzien van de Inheemse Dag. Eén jaar geleden heeft de President in het openbaar verklaard dat er eenheid moet zijn onder de Inheemsen. Maar wij zien dat er vandaag de dag weer onenigheid is, omdat het Kabinet met illegaal optredende mensen zaken doet, namelijk (weer) met de familie Aluman. En dat terwijl zij van de vorige jaren nog zoveel schulden moeten betalen aan groepen die hebben opgetreden, leveranciers, etc.

Nardo drinkt groene Chinese thee

Nardo Aluman drinkt groene Chinese thee

President! Open uw ogen voor wat er gebeurt bij uw Kabinet!
Zonder te overleggen met de directeur worden per brief binnenkomende verzoeken door anderen goedgekeurd en wordt toestemming gegeven aan deze boosdoeners. De Inheemse Dag is niet voor één gezin alleen, maar voor alle Inheemsen. Waarom kan de President de verleende toestemming niet terugdraaien? Eerder was trouwens al aangegeven dat de Palmentuin niet meer voor deze groep op Inheemse Dag ter beschikking zou zijn. Integendeel, deze mensen moeten gestraft worden voor hun malafide handelingen, maar het lijkt of het Kabinet dit alles goedkeurt. President, u bent de hoogste instantie! Hoe kunt u de vergunning niet intrekken zoals wij vernamen? Dat kan toch niet waar zijn? Al hebben ze nu die goedkeuring, dat mag niet zo blijven. Ze moeten kunnen samenwerken met de Nationale Reparatie Commissie, anders gaat het nog jaren zo door.

 

ReparationTimeCover20-low

Het gaat deze personen er alleen om het geld te krijgen. Die zestigduizend SRD gaat weer in deze mensen hun eigen zak. Ik denk dat dit geldbedrag beter gebruikt zou kunnen worden om woningen voor leerkrachten in het binnenland te bouwen of om een internaat op te zetten voor kinderen die uit het binnenland komen om te proberen zich verder te ontwikkelen. Maar niet om één gezin te verrijken dat constant illegaal bezig blijft. NB Er ligt al een rechtelijke uitspraak dat dhr. Aluman zich geen voorzitter van de OIS mag noemen, evenmin als zijn vrouw of zoon. Toch blijven zij zich telkens in het openbaar op radio en TV als zodanig presenteren.

President, u hebt indertijd een beroep op ons gedaan om de eenheid te bewerkstelligen. Maar ik zie dat uw Kabinet de onenigheid ondersteunt. Foei toch! Wanneer denkt u om hierin in orde te brengen? Probeert de Overheid de Inheemsen belachelijk te maken of wordt dit alles bij elkaar gedaan om te zien of alle Inheemsen illegaal gaan werken zoals de familie Aluman?
Wij als NDP-ers vinden dit echt belachelijk handelen van het Kabinet. Wordt wakker President! Onderzoek wat er op uw Kabinet gebeurt, vóór er meer problemen komen. Anders zijn wij gedwongen te protesteren. Wat doet trouwens ons DNA lid Artist? Slaapt hij ook?

aluman inheemsen

Vandaag was het bestuur van Stg Amazone Markt op audiëntie bij de First Lady,Ingrid Bouterse-Waldring. Midden de First Lady, rechts van haar Josine Aluman-Tokoe, rechts Sirito-Yana Aluman

Wij vragen dat u deze beslissing over de Inheemse Dag terugdraait en de verleende vergunning voor het eind van deze maand intrekt. U zegt altijd dat er vrede en harmonie moeten zijn, maar dat ondervinden wij nu niet. Er wordt hiermee juist onenigheid veroorzaakt. In het belang van de Inheemsen (den Ingi) eisen wij daarom dat deze vergunning wordt teruggedraaid. Ook al is deze al bekend gemaakt, dat is het eigen risico van de familie Aluman. Dit kan niet jaar in jaar uit zo doorgaan. President, wij vragen u om dit op te lossen. Zoals het nu gaat kan de eenheid tussen de Inheemsen in de dorpen niet tot stand komen.
Wij verzoeken om een zo spoedig mogelijke oplossing, voor het erger wordt en de zaak escaleert.

Wij vragen dit als voorzitter van:
– Stichting Indigenous Art Products
– Abya Yala Suriname
– Vereniging Wejuwana
– en als lid van de OIS.

Mw. Norine Bolman-Brank, 20 juli 2014

 

Norine Bolman-Brank

Norine Bolman-Brank

[van Starnieuws, 21 juli 2014]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter