blog | werkgroep caraïbische letteren

Op de werkvloer: Welmoed Ventura (48) Veelzijdig docent en taalkundige

door Arie van Hemmen

Waar en waarin geef je les?

Ik ben docent aan het Instituut voor de Opleiding van Leraren en doceer voornamelijk taalbeschouwing, tweede-taalverwerving van het Nederlands en onderzoek. Bij taalbeschouwing gaat het om het kijken naar de manier waarop talen functioneren in de maatschappij, omdat de essentie van taal eigenlijk niet draait om spelling en grammatica. Naast het lesgeven, begeleid ik studenten bij het maken van hun eindscriptie.

 

Welmoed Ventura. Foto © Michiel van Kempen

Bevalt het je?

Nou, aanvankelijk heb ik vier jaren gewerkt als onderzoeker bij de Afdeling Cultuurstudies van het Directoraat Cultuur van het Minowc. Daar hield ik mij al bezig met kennisoverdracht via onder andere publicaties. Ik begeleidde er ook stagestudenten met hun scriptieonderzoek. Op lesgeven was ik eerst niet georiënteerd. Positief is vooral, dat ik ook als docent bezig ben in mijn wetenschappelijke interessegebied. Aan de Rijksuniversiteit Leiden studeerde ik Oosterse talen met Nederlands als bijvak, en in Amsterdam deed ik een bovenbouwcursus Creolistiek. Minder aangenaam vind ik dat het niveau van de gemiddelde student de laatste jaren achteruitgaat. Die klacht hoor ik trouwens over de hele linie. Ik vraag mij af hoe dat komt.

 

Had je kennis van alle vakken waarin je nu lesgeeft?

Er was wel een duidelijke link. Maar de didactiek van het Nederlands als tweede taal, daar heb ik mij stevig in moeten verdiepen. Dit vak is voor leerkrachten Nederlands heel belangrijk vanwege de Surinaamse taalsituatie. Nederlands is in Suriname voor velen niet de thuistaal, maar de tweede taal of soms zelfs derde die wordt geleerd. En voor bewoners van het binnenland is Nederlands eigenlijk een vreemde taal die alleen op school gebruikt wordt. Deze leerlingen beginnen met een taalachterstand in het Nederlands en gaan vaak uiteindelijk naar een voj-school. Leerkrachten Nederlands moeten hen soms speciale aandacht geven.

 

Wat doe je als taalkundige naast het lesgeven?

Sinds meer dan tien jaar doe ik veel schrijf- en vertaalwerk voor verschillende nationale en internationale organisaties, soms ambassades. Dan gaat het om schrijf- en vertaalwerk Nederlands, Engels en Spaans. Ook heb ik wel Nederlandse les gegeven aan buitenlanders.

 

Ben je gediplomeerd vertaler?

Ik rond dit jaar mijn online-studie af aan het Instituut voor Tolk en Vertaler in Utrecht. Je studeert daar af in minstens één taal die je op moedertaalniveau moet beheersen, als ‘A-taal’. In mijn geval rond ik af met Nederlands en Spaans beide op dat niveau. Het is een heel erg breed georiënteerde studie en via de minors die ik mag kiezen specialiseer ik me in literair en juridisch vertaalwerk.

Het hele artikel is te lezen in het aprilnummer van Parbode

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter