blog | werkgroep caraïbische letteren

‘Onzichtbare’ strijd tegen COVID-19

“106 mariniers die in Amerika waren voor oefeningen gaan, na een quarantaineperiode, naar Aruba om indien nodig bijstand te verlenen.”

Er wordt volop gespeculeerd over de inzet van het leger om de Nederlandse bevolking te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Dat militairen nog niet zichtbaar op straat zijn, wil helemaal niet zeggen dat Defensie geen rol speelt. Op de achtergrond wordt alles gedaan om mens en materieel beschikbaar te stellen. “Dat u ons nog niet fysiek tegenkomt is positief. Als dit wel het geval is, dan is de situatie in ons land ook dermate verslechterd”, reageert Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer. 

Lees verder op de website van het Ministerie van Defensie

on 24.03.2020 at 18:22
Tags: / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter