blog | werkgroep caraïbische letteren

Ontwikkeling van onderwijs op Curaçao

door Fred de Haas

Alvorens onze aandacht – heel in het kort –  te richten op de ontwikkeling van het onderwijs op Curaçao is het nodig zich bewust te worden van het feit dat 1/3 van de Curaçaose bevolking onder de armoedegrens leeft, afhankelijk is van voedselpakketten en wel iets anders aan zijn hoofd heeft dan de inrichting van leerplannen en slavernijmusea.

Werker in Curaçao. Foto © Michiel van Kempen

Laat ik beginnen met een citaat uit een reportage van Van Ditshuijzen en Wolfert over Bandabou (West-Curaçao) van het dagblad Trouw van 26 januari jl. Hierin verzucht de Curaçaose Ombudsman Keursly Concincion:

“De tijden zijn veranderd, maar het onderwijs is blijven steken in de oude manier van lesgeven. Deze kinderen hebben een andere aanpak nodig. We hebben computers en interactieve schoolborden, maar dat is niet voldoende. Er is geen plan. Waar wil je naartoe met je eiland om je kinderen voor te bereiden op de toekomst?”

Keursly Concincion

Randvoorwaarden

Als je wilt dat kinderen iets leren, moet je allereerst beginnen met ervoor te zorgen dat ze in goed geventileerde schoolgebouwen kunnen zitten en niet met honger naar school gaan.

Kwalitatief goede opleidingen voor leraren en lerarenopleiders

Er moet voor worden gezorgd dat docenten voor alle types van Onderwijs een gestandaardiseerde opleiding krijgen die is gericht op permanente ontwikkeling in het denken over mens en maatschappij. Daarvoor is het nodig dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de opleiding van docenten zelf de juiste pedagogische houding en relevante kennis hebben van mens en samenleving en zich ervan bewust moeten zijn dat kinderen perspectief nodig hebben om gemotiveerd te zijn om zich te ontwikkelen. De weg naar boeken en bibliotheek is van groot belang.

Het is evenzeer van belang dat tijdens de opleidingen docenten leren op bepaalde gebieden met elkaar samen te werken zodat individuele kennis met anderen kan worden gedeeld. Leraren zijn begeleiders, geen populaire koningen in klasjes en zeker geen betweters.

Onderwijsmateriaal

Broodnodig is de ontwikkeling van maatschappelijk relevant  materiaal voor lerarenopleiders en voor  docenten in alle typen van onderwijs. Dus geen oude stencils voor individueel gebruik bij gebrek aan goede boeken en vooral geen oude schoolboeken uit Nederland. Contact met scholen in het buitenland kan heel nuttig zijn. Het is nodig om op gezette tijden  met elkaar te discussiëren over gemeenschappelijke zaken in het leerplan van de school. Het benoemen van mensen die verantwoordelijk zijn voor bepaalde onderdelen van het leerplan is nuttig om de aandacht erbij te houden.

Curacao, Bandabou. Foto © Michiel van Kempen

Toekomst

Kinderen hebben behoefte aan perspectief. Alles wat hierbij helpt is meegenomen:  goede (leer)boeken, films, bezoek aan belangrijke plaatsen (plantages, landhuizen, forten, havens etc.), lezen en analyseren van relevante gedichten, memoriseren van gedichten, bijeenkomsten, discussies, samenwerken op deelgebieden, samenwerken met scholen in het buitenland, bezoek van een (ei)land in het Caribisch gebied,

Moedertaalonderwijs en vreemde taalonderwijs

Stimuleren van lezen en schrijven in de moedertaal.oStimuleren van onderwijs in het Engels. Engels is de taal die de meeste mogelijkheden biedt voor de verdere ontwikkeling en het vinden van een beroep, in het land zelf of in het buitenland. Het is de hoogste tijd om een besluit te nemen omtrent de relevantie (?) van het Nederlands in het Onderwijs.

Vakonderwijs

Een vak dat op alle scholen onderwezen zou moeten worden is geschiedenis. Dat helpt om kinderen te laten zien welke plaats zij innemen in de maatschappij en de grote wereld. Onderwijs in de (cultuur)geschiedenis van Curaçao en andere (ei)landen in het Caribisch gebied: Cuba, Haïti, Puerto Rico, de Franse Antillen, Suriname, landen van Zuid-Amerika: oorspronkelijke bewoners, Afrikaanse dwangarbeid, Ontdekkingen, veroveringen, onderdrukking, vorming van elitaire machtsgroepen, het verschijnsel van indoctrinatie en manipulatie.

Het spreekt vanzelf dat ook andere vakken hun eigen, specifieke belang hebben: rekenen, wiskunde, techniek, kunstonderwijs, beweging en sport.

Zelf op ontdekking

Dat gebeurt door het aanbieden van perspectieven. Daardoor kan opeens interesse worden gewekt waardoor verdere ontwikkeling gestimuleerd wordt. Ideeën voor wat iemand later graag zou willen doen kunnen zo worden geboren.  Bezoek en wegwijs maken in bibliotheken en Archieven

Het ontwikkelen van krities denken bij docenten en leerlingen.

Leerlingen moeten niet bang hoeven te zijn om hun mening te uiten. Docenten moeten hiervoor open staan.

Dit zijn slechts enkele gedachten.

Er zijn binnenkort een paar honderd miljoen te besteden.Zie ook dit bericht over Juana Kibbelaar

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter