blog | werkgroep caraïbische letteren

Onschuld

[…] Het gegoochel met collectieve identiteiten en begrippen als onschuld en daarmee medeplichtigheid en schuld is gevaarlijk. Precies daar begint het fascisme.

Laten we niet vergeten dat een pijler van het nazisme de opvatting was dat Joodse onschuld niet bestaat, ook niet onder baby’s.

Citaat uit Voetnoot, de Volkskrant, 2 december 2017.

fragment voorpagina van de Volkskrant, 2 december 2017 / foto © Aart G. Broek

foto © Aart G. Broek

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter