blog | werkgroep caraïbische letteren

Ons Erfdeel wordt de lage landen

Vanaf 2020 krijgt het tijdschrift Ons Erfdeel een nieuwe naam. Het blad zal dan, net als de website, de lage landen heten.

Ons Erfdeel, mei 2019, met op het omslag een scènebeeld uit de dansvoorstelling The Sea Within (2018) van Lisbeth Gruwez en Voetvolk, met links Cherish Menzo; foto © Danny Willems.

Op 1 april 2019 heeft de onafhankelijke culturele instelling Ons Erfdeel vzw drie ambitieuze websites gelanceerd: een Engelstalige (www.the-low-countries.com), een Franstalige (www.les-plats-pays.com) en een Nederlandstalige (www.de-lage-landen.com).

De naamgeving is helder, coherent en consistent. De Lage Landen zijn dat deltagebied aan de Noordzee. De term heeft geen negatieve of politieke connotaties. In alles wat we doen, ligt de focus op dit gebied, dat in de praktijk meestal samenvalt met het Nederlandse taalgebied, Vlaanderen en Nederland.

We zijn dan ook van plan voortaan met deze naamgeving te communiceren. Daarom nemen we vanaf 2020 afscheid van de naam Ons Erfdeel voor het gelijknamige blad.

Daar is lang over nagedacht. Je verandert niet zomaar van naam. Toch heeft voortschrijdend inzicht ons tot deze beslissing gebracht.

De naam is immers verwarrend: gaat het om een erfgoedblad of heeft het met erfenissen te maken? Er kleven ook negatieve connotaties aan, en al zeker in Nederland. Ze gaan van ouderwets en oubollig tot weinig inclusief (“Ons”) en zelfs ideologisch beladen. In de loop der jaren zijn die connotaties hardnekkig gebleken. Je kunt dat betreuren, maar het is niet anders. De naam werpt barrières op, zorgt voor misverstanden en soms onbehagen.

We hebben nu de kans om te kiezen voor een heldere, onbeladen naam. Voor een vlag die de lading dekt. Noem het een momentum. Of kairos: het geschikte moment, een kantelpunt dat kansen en inzicht biedt, en dat voor een ommekeer kan zorgen.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter